×

Vejledende og principielle afgørelser

Her finder du udvalgte afgørelser fra Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn fra de seneste år. Afgørelserne er valgt, fordi de belyser nævnets praksis på det tidspunkt, de blev offentliggjort. Vi fjerner ikke ældre afgørelser. Det betyder, der kan være nogle, som ikke udtrykker nævnets praksis i dag.

 • Kritik for ikke at journalføre navnet på den, som der blev konfereret med

  Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn finder grundlag for at kritisere sygeplejerske <****> for hendes journalføring af behandlingen af <****> 6. juni 2016 på afdeling 1, Sygehus <****>, da sygeplejersken har overtrådt § 5 i bekendtgørelse nr. 3 af 2. januar 2013 om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler. Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn finder ikke grundlag for at kritisere sygeplejerske <****> for hendes behandling af <****> den 6. juni 2016 på afdeling 1, Sygehus <****>, da sygeplejersken ikke har overtrådt autorisationslovens § 17.

 • Ved relevant bentraume skal børn hurtigt henvises til røntgenundersøgelse

  Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn finder grundlag for at kritisere vagtlæge <****> for hendes behandling af <****> den 2. september 2017 hos Lægevagten i Region <****>, da vagtlægen har overtrådt autorisationslovens § 17.

 • Behandling med benzodiazepiner må ikke stoppes uden aftrapning

  Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn finder grundlag for at kritisere praktiserende læge 1 for hans behandling af <****> den 12. oktober 2017 i sin klinik, da lægen har overtrådt autorisationslovens § 17. Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn finder ikke grundlag for at kritisere praktiserende læge 2 for hans behandling af <****> den 13. og den 16. oktober 2017 i Klinik <****>, da lægen ikke har overtrådt autorisationslovens § 17.

 • Vagtlæges manglende tilsyn af symptomer på koldbrand hos diabetespatient

  Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn finder grundlag for at kritisere vagtlæge <****> for hans behandling af <****> den 5. marts 2016 hos Lægevagten i Region <****>, da vagtlægen har overtrådt autorisationslovens § 17. Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn finder ikke grundlag for at kritisere praktiserende læge <****> for hans behandling af <****> den 26. februar 2016 hos Klinik <****>, da lægen ikke har overtrådt autorisationslovens § 17. Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn finder ikke grundlag for at kritisere sygeplejerske 1 for hendes behandling af <****> den 4. februar 2016, hos Hjemmeplejen i Kommune <****>, da sygeplejersken ikke har overtrådt autorisationslovens § 17. Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn finder ikke grundlag for at kritisere sygeplejerske 2 for hans behandling af <****>, i perioden fra den 8. februar til den 7. marts 2016, hos Hjemmeplejen i Kommune <****>, da sygeplejersken ikke har overtrådt autorisationslovens § 17.

 • Ikke-kritik for videregivelse af personfølsomme oplysninger ved juridisk bistand

  Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn finder ikke grundlag for at kritisere, at praktiserende læge <****> har videregivet oplysninger til Fagorganisation <****> om <****> den 16. oktober 2017, da lægen ikke har overtrådt sundhedslovens § 40, jf. § 43, stk. 2, nr. 2.

 • Kritik for manglende journalføring af behandling af figurant

  Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn finder grundlag for at kritisere kiropraktor <****> for hendes journalføring af behandlingen af <****> den 9. april 2014 i klinikken <****>, da kiropraktoren har overtrådt § 21, stk. 1, i autorisationsloven Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn finder ikke grundlag for at kritisere kiropraktor <****> for hendes indhentelse af informeret samtykke fra <****> den 9. april 2014 i klinikken <****>, da kiropraktoren ikke har overtrådt sundhedslovens § 15, jf. § 16.

 • Kritik for opslag i e-journalen til brug for forskning

  Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn finder grundlag for at kritisere, at læge <****> elektronisk har indhentet oplysninger om <****> den 10. marts 2017, da lægen har overtrådt sundhedslovens § 42 d, stk. 1.

 • Kritik for opslag i e-journalen til brug for forskning

  Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn finder grundlag for at kritisere, at læge <****> elektronisk har indhentet oplysninger om <****> den 7. juni 2016, da lægen har overtrådt sundhedslovens § 42 d, stk. 1.

 • Kritik for manglende iværksættelse af behandling på mistanke om blodprop i lungen

  Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn finder grundlag for at kritisere overlæge 1 for hendes behandling af <****> den 26. maj 2015 på afdeling 1, Sygehus <****>, da overlægen har overtrådt autorisationslovens § 17. Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn finder ikke grundlag for at kritisere de øvrige læger på afdeling 1, Sygehus <****>, for deres behandling af <****> i perioden fra den 26. maj til den 10. juni 2015, da lægerne ikke har overtrådt autorisationslovens § 17. Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn finder ikke grundlag for at kritisere de involverede læger på afsnit 1, Sygehus <****>, for deres behandling af <****> i perioden fra den 19. maj til den 22. maj 2015, da lægerne ikke har overtrådt autorisationslovens § 17. Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn finder ikke grundlag for at kritisere de involverede læger på afdeling 2, Sygehus <****>, for deres behandling af <****> i perioden fra den 22. maj til den 29. maj 2015, da lægerne ikke har overtrådt autorisationslovens § 17.

 • Ved ordination af lægemidler på en anden læges anbefaling overtager ordinerende læge behandlingsansvaret

  Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn finder grundlag for at kritisere praktiserende læge <****> for hans behandling af <****> den 7. september 2016 i sin klinik, da den praktiserende læge har overtrådt autorisationslovens § 17.

 • Klage over vagtlægens manglende reaktion på ung mands smerter i den ene testikel

  Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn finder grundlag for at kritisere vagtlæge <****> for hans behandling af <****> den 22. juni 2017 hos Lægevagten i Region <****>, da vagtlægen har overtrådt autorisationslovens § 17.

 • Kritik for indhentning af helbredsoplysninger i forbindelse med lægeerklæring

  Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn finder grundlag for at kritisere, at speciallæge i neurokirurgi <****> elektronisk har indhentet oplysninger om <****> den 23. september 2013, da speciallægen har overtrådt sundhedslovens § 42 a.

 • Kritik af manglende journalføring ved henvendelse i afdeling <****>

  Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn finder grundlag for at kritisere sygeplejerske <****> for hendes journalføring af behandlingen af <****> den 11. november 2015 i afdeling <****>, Sygehus <****>, da sygeplejersken har overtrådt § 5 i bekendtgørelse nr. 3 af 2. januar 2013 om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler. Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn finder ikke grundlag for at kritisere vagtlæge 1 for hendes behandling af <****> den 11. november 2015 ved Lægevagten i Region <****>, da vagtlægen ikke har overtrådt autorisationslovens § 17. Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn finder ikke grundlag for at kritisere sygeplejerske <****> for hendes behandling af <****> den 11. november 2015 i afdeling <****>, Sygehus <****>, da sygeplejersken ikke har overtrådt autorisationslovens § 17. Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn finder ikke grundlag for at kritisere vagtlæge 2 for hans behandling af <****> den 11. november 2015 ved Lægevagten i Region <****>, da vagtlægen ikke har overtrådt autorisationslovens § 17.

 • Manglende akut henvisning ved smerter i testis

  Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn finder grundlag for at kritisere praktiserende læge <****> for hendes behandling af <****> den 20. juli 2015 i sin klinik, da lægen har overtrådt autorisationslovens § 17. Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn finder ikke grundlag for at kritisere de læger, der var involveret i behandlingen af <****> i perioden fra den 3. til den 9. august 2015 på afdeling <****>, Sygehus <****>, da lægerne ikke har overtrådt autorisationslovens § 17. Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn finder ikke grundlag for at kritisere den påklagede behandling af <****> på afdeling <****>, Sygehus <****>, den 7. og 9. august 2015, da det ikke kan lægges til grund, at en behandling fandt sted.

 • Mulighed for fortrydelse af valg af sagstype undervejs i sagsbehandlingen

  Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn finder grundlag for at kritisere overlæge <****> for hendes behandling af <****> den 11. juni 2014 på afdeling 1, Sygehus <****>, da overlægen har overtrådt autorisationslovens § 17.

 • Manglende information forud for måling af PSA-tal

  Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn finder grundlag for at kritisere praktiserende læge <****> for hendes indhentelse af informeret samtykke fra <****> den 6. juni 2016 i sin klinik, da lægen har overtrådt sundhedslovens § 15, jf. § 16. Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn finder grundlag for at kritisere praktiserende læge <****> for hendes behandling af <****> den 8. juni 2016 i sin klinik, da lægen har overtrådt autorisationslovens § 17. Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn finder ikke grundlag for at kritisere praktiserende læge <****> for hendes indhentelse af informeret samtykke fra <****> den 8. juni 2016 i sin klinik, da lægen ikke har overtrådt sundhedslovens § 15, jf. § 16.

 • Kritik for utilstrækkelig journalføring af informationen om bedøvelse

  Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn finder grundlag for at kritisere overlæge <****> for journalføringen af hans indhentelse af informeret samtykke fra <****> den 5. oktober 2015 på afdeling <****>, Sygehus <****>, da overlægen har overtrådt autorisationslovens § 21. Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn finder ikke grundlag for at kritisere overlæge <****> for hans indhentelse af informeret samtykke fra <****> forud for og under behandlingen den 5. oktober 2015 på afdeling <****>, Sygehus <****>, da overlægen ikke har overtrådt sundhedslovens § 15, jf. § 16. Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn finder ikke grundlag for at kritisere sygeplejerske <****> for hendes indhentelse af informeret samtykke fra <****> forud for og under behandlingen den 5. oktober 2015 på afdeling <****>, Sygehus <****>, da sygeplejersken ikke har overtrådt sundhedslovens § 15, jf. § 16. Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn finder ikke grundlag for at kritisere overlæge <****> for hans behandling af <****> den 5. oktober 2015 på afdeling <****>, Sygehus <****>, da overlægen ikke har overtrådt autorisationslovens § 17. Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn finder ikke grundlag for at kritisere sygeplejerske <****> for hendes behandling af <****> den 5. oktober 2015 på afdeling <****>, Sygehus <****>, da sygeplejersken ikke har overtrådt autorisationslovens § 17.

 • Kritik for manglende undersøgelse inden henvisning for nakkesmerter

  Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn finder grundlag for at kritisere praktiserende læge <****> for hendes behandling af <****> den 10. november 2015 i sin klinik, da lægen har overtrådt autorisationslovens § 17.

 • Kritik for ordination af inhalationsmiddel (Seretide) til et-årigt barn

  Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn finder grundlag for at kritisere praktiserende læge <****> for hendes behandling af <****> den 29. oktober 2015 i sin klinik, da lægen har overtrådt autorisationslovens § 17.

 • Kritik for manglende indhentelse af informeret samtykke for brugerbetaling

  Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn finder grundlag for at kritisere speciallæge i gynækologi <****> for hans indhentelse af informeret samtykke fra <****> den 16. februar 2015 i sin klinik, da speciallægen har overtrådt sundhedslovens § 15, jf. § 16. Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn finder ikke grundlag for at kritisere speciallæge i gynækologi <****> for hans behandling af <****> i perioden fra den 4. juli 2014 til den 26. februar 2015 i sin klinik, da speciallægen ikke har overtrådt autorisationslovens § 17.