×

Praksissammenfatninger

Opdateret 13. juni 2018

Her kan du finde sammenfatninger af Styrelsen for Patientklagers, disciplinærnævnets og Det Psykiatriske Ankenævns praksis i forhold til specifikke sygdomme eller i forhold til konkrete juridiske problemstillinger vedrørende fortolkning af lovgrundlaget inden for styrelsens sagsområde.

Det Psykiatriske Ankenævn, Praksissammenfatning 1997-2011, vedrørende psykiatriske ankesager

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn, Praksissammenfatning 2009 - 2012, vedrørende medicinhåndtering i sygeplejen

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn, Praksissammenfatning 2000 - 2014, vedrørende information og samtykke

Praksissammenfatning om befordring og befordringsgodtgørelse