×

Afgørelser med navn

Her finder du afgørelser fra Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn uden anonymisering af sundhedspersonens navn. Offentliggørelsen sker efter § 17 i lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet samt bekendtgørelse om offentliggørelse af afgørelser m.v. i klagesager på sundhedsområdet (nr. 1109 af 11/09-2015).

Afgørelserne forbliver offentlige i 2 år.


 • Kritik for behandling - overlæge Henrik Mogens Juul Larsen (autID 003D3)

  Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn finder grundlag for at kritisere overlæge Henrik Mogens Juul Larsen (autID 003D3) for hans behandling af <****> den 6. januar 2016 på afdeling <****>, Sygehus <****>, da overlægen har overtrådt autorisationslovens § 17. Det skal desuden indskærpes over for Henrik Mogens Juul Larsen at udvise større omhu i sit fremtidige virke. Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn finder ikke grundlag for at kritisere de øvrige læger, der var involverede i behandlingen af <****> den 6. januar 2016 på afdeling <****>, Sygehus <****>, da lægerne ikke har overtrådt autorisationslovens § 17.

 • Kritik for elektronisk indhentning af oplysninger - overlæge Thue Bisgaard (autID 00Q27)

  Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn finder grundlag for at kritisere overlæge Thue Bisgaard (autID 00Q27) for den elektroniske indhentning af oplysninger om <****> den 15. december 2016, da overlægen har overtrådt sundhedslovens § 42 d, stk. 1. Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn finder ikke grundlag for at kritisere, at læge <****> elektronisk har indhentet oplysninger om <****> den 15. december 2016.

 • Kritik for elektronisk indhentning af oplysninger - overlæge Thue Bisgaard (autID 00Q27)

  Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn finder grundlag for at kritisere overlæge Thue Bisgaard (autID 00Q27) for den elektroniske indhentning af oplysninger om <****> den 1. december 2016, da overlægen har overtrådt sundhedslovens § 42 d, stk. 1. Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn finder ikke grundlag for at kritisere, at læge <****> elektronisk har indhentet oplysninger om <****> den 1. december 2016.

 • Kritik for elektronisk indhentning af oplysninger - overlæge Thue Bisgaard (autID 00Q27)

  Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn finder grundlag for at kritisere overlæge Thue Bisgaard (autID 00Q27) for den elektroniske indhentning af oplysninger om <****> den 16. januar 2017, da overlægen har overtrådt sundhedslovens § 42 d, stk. 1. Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn finder ikke grundlag for at kritisere, at læge <****> elektronisk har indhentet oplysninger om <****> den 16. januar 2017.

 • Kritik for elektronisk indhentning af oplysninger - overlæge Thue Bisgaard (autID 00Q27)

  Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn finder grundlag for at kritisere overlæge Thue Bisgaard (autID 00Q27) for den elektroniske indhentning af oplysninger om <****> den 17. januar 2017, da overlægen har overtrådt sundhedslovens § 42 d, stk. 1. Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn finder ikke grundlag for at kritisere, at læge <****> elektronisk har indhentet oplysninger om <****> den 17. januar 2017.

 • Kritik for elektronisk indhentning af oplysninger - overlæge Thue Bisgaard (autID 00Q27)

  Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn finder grundlag for at kritisere overlæge Thue Bisgaard (autID 00Q27) for den elektroniske indhentning af oplysninger om <****> den 8. december 2016, da overlægen har overtrådt sundhedslovens § 42 d, stk. 1. Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn finder ikke grundlag for at kritisere, at læge <****> elektronisk har indhentet oplysninger om <****> den 8. december 2016.

 • Kritik for elektronisk indhentning af oplysninger - overlæge Thue Bisgaard (autID 00Q27)

  Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn finder grundlag for at kritisere overlæge Thue Bisgaard (autID 00Q27) for den elektroniske indhentning af oplysninger om <****> den 16. januar 2017, da overlægen har overtrådt sundhedslovens § 42 d, stk. 1. Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn finder ikke grundlag for at kritisere, at læge <****> elektronisk har indhentet oplysninger om <****> den 16. januar 2017.

 • Kritik for behandling - praktiserende læge Lene Grønhøj Stigaard (autID 00N66)

  Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn finder grundlag for at kritisere praktiserende læge Lene Grønhøj Stigaard (autID 00N66) for hendes behandling af <****> i perioden fra den 25. april 2012 til den 30. april 2013 i sin klinik, da lægen har overtrådt autorisationslovens § 17. Det skal desuden indskærpes overfor praktiserende læge Lene Grønhøj Stigaard at udvise større omhu i sit fremtidige virke. Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn finder ikke grundlag for at kritisere, at praktiserende læge Lene Grønhøj Stigaard har videregivet oplysninger til en udenforstående privatperson om <****> i juni 2013, da lægen ikke har overtrådt sundhedslovens § 40, jf. § 43, stk. 1.

 • Kritik for journalføring - psykolog Benjamin Katz (autID 351411018)

  Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn finder grundlag for at kritisere psykolog Benjamin Katz (autID 351411018) for hans journalføring af behandlingen af <****> i perioden fra den 24. november 2014 til den 16. juni 2015 i sin klinik, da psykologen har overtrådt psykologlovens § 14. Det skal desuden indskærpes overfor psykolog Benjamin Katz at udvise større omhu i sit fremtidige virke.

 • Kritik for journalføring - psykolog Benjamin Katz (autID 351411018)

  Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn finder grundlag for at kritisere psykolog Benjamin Katz (autID 351411018) for hans journalføring af behandlingen af <****> i perioden fra den 9. oktober 2014 til den 24. august 2015 i sin klinik, da psykologen har overtrådt psykologlovens § 14. Det skal desuden indskærpes overfor psykolog Benjamin Katz at udvise større omhu i sit fremtidige virke.

 • Kritik for behandling - overlæge Rasmus Hjelmar Petersen (autID 00R9D)

  Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn finder grundlag for at kritisere overlæge Rasmus Hjelmar Petersen (autID 00R9D) for hans behandling af <****> den 21. oktober 2015 på afdeling 1, Sygehus <****>, da overlægen har overtrådt autorisationslovens § 17. Det skal desuden indskærpes overfor overlæge Rasmus Hjelmar Petersen at udvise større omhu i sit fremtidige virke. Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn finder ikke grundlag for at kritisere afdelingslæge 1 for hendes behandling af <****> den 19. oktober 2015 på afdeling 2, Sygehus <****>, da afdelingslægen ikke har overtrådt autorisationslovens § 17. Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn finder ikke grundlag for at kritisere reservelæge 1 for hans behandling af <****> den 19. oktober 2015 på afdeling 3, Sygehus <****>, da reservelægen ikke har overtrådt autorisationslovens § 17. Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn finder ikke grundlag for at kritisere overlæge <****> for hendes behandling af <****> den 20. oktober 2015 på afdeling 3, Sygehus <****>, da overlægen ikke har overtrådt autorisationslovens § 17. Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn finder ikke grundlag for at kritisere reservelæge 2 for hans behandling af <****> den 20. oktober 2015 på afdeling 1, Sygehus <****>, da reservelægen ikke har overtrådt autorisationslovens § 17. Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn finder ikke grundlag for at kritisere læge <****> for hans behandling af <****> den 20. oktober 2015 på afdeling 4, Sygehus <****>, da lægen ikke har overtrådt autorisationslovens § 17. Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn finder ikke grundlag for at kritisere afdelingslæge 2 for hendes behandling af <****> den 20. og den 21. oktober 2015 på afdeling 1, Sygehus <****>, da afdelingslægen ikke har overtrådt autorisationslovens § 17. Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn finder ikke grundlag for at kritisere reservelæge 3 for hans behandling af <****> den 21. oktober 2015 på afdeling 1, Sygehus <****>, da reservelægen ikke har overtrådt autorisationslovens § 17. Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn finder ikke grundlag for at kritisere 1. reservelæge <****> for hans behandling af <****> den 21. oktober 2015 på afdeling 1, Sygehus <****>, da 1. reservelægen ikke har overtrådt autorisationslovens § 17.

 • Kritik for behandling - sygeplejerske Vivi Tove Rex Jessen (autID 03JTJ)

  Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn finder grundlag for at kritisere sygeplejerske Vivi Tove Rex Jessen (autID 03JTJ) for hendes behandling af <****> den 10. august 2016 hos Klinik <****>, da sygeplejersken har overtrådt autorisationslovens § 17. Det skal desuden indskærpes overfor sygeplejersken at udvise større omhu i sit fremtidige virke.

 • Kritik for journalføring - sygeplejerske Rikke Fobian (autID 08YJ6)

  Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn finder grundlag for at kritisere sygeplejerske Rikke Fobian (autID 08YJ6) for hendes journalføring af behandlingen af <****> den 18. maj 2016 hos Klinik <****>, da sygeplejersken har overtrådt § 10 i bekendtgørelse nr. 3 af 2. januar 2013 om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler. Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn finder ikke grundlag for at kritisere sygeplejerske Rikke Fobian for hendes behandling af <****> den 18. maj 2016 hos Klinik <****>, da sygeplejersken ikke har overtrådt autorisationslovens § 17.

 • Kritik for behandling - sygeplejerske Jens Peter Noppenau (autID 0607V)

  Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn finder grundlag for at kritisere sygeplejerske Jens Peter Noppenau (autID 0607V) for hans behandling af <****> den 28. juni 2014 på afdeling 1, Sygehus <****>, da sygeplejersken har overtrådt autorisationslovens § 17. Det skal desuden indskærpes overfor sygeplejerske Jens Peter Noppenau at udvise større omhu i sit fremtidige virke. Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn finder ikke grundlag for at kritisere reservelæge 1 for hendes behandling af <****> den 28. juni 2014 på afdeling 1, Sygehus <****>, da reservelægen ikke har overtrådt autorisationslovens § 17. Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn finder ikke grundlag for at kritisere de læger, der var involveret i behandlingen af <****> den 28. juni 2014 på afdeling 2, Sygehus <****>, da lægerne ikke har overtrådt autorisationslovens § 17.

 • Kritik for behandling - speciallæge i gynækologi og obstetrik Peter Valdemar Bagger (005GW)

  Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn finder grundlag for at kritisere speciallæge i gynækologi og obstetrik Peter Valdemar Bagger (005GW) for hans behandling af <****> den 14. november 2016 i sin klinik, da speciallægen har overtrådt autorisationslovens § 17.

 • Kritik for behandling - vagtlæge Bent Theo Roug (autID 007MK)

  Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn finder grundlag for at kritisere vagtlæge 1 for hans behandling af <****> den 24. februar 2015 hos Lægevagten, Region <****>, da lægen har overtrådt autorisationslovens § 17. Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn finder grundlag for at kritisere vagtlæge Bent Theo Roug (autID 007MK) for hans behandling af <****> den 26. februar 2015 hos Lægevagten, Region <****>, da lægen har overtrådt autorisationslovens § 17. Det skal desuden indskærpes overfor Bent Theo Roug at udvise større omhu i sit fremtidige virke. Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn finder grundlag for at kritisere praktiserende læge 1 for hendes behandling af <****> i perioden fra den 27. februar til den 2. marts 2015 i sin klinik, da lægen har overtrådt autorisationslovens § 17. Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn finder ikke grundlag for at kritisere praktiserende læge 2 for hans behandling af <****> den 10. februar 2015 i sin klinik, da lægen ikke har overtrådt autorisationslovens § 17. Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn finder ikke grundlag for at kritisere vagtlæge 2 for hans behandling af <****> den 18. februar 2015 ved telefonisk henvendelse til Lægevagten, Region <****>, da lægen ikke har overtrådt autorisationslovens § 17. Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn finder ikke grundlag for at kritisere vagtlæge 3 for hendes behandling af <****> den 23. februar 2015 hos Lægevagten, Region <****>, da lægen ikke har overtrådt autorisationslovens § 17. Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn finder ikke grundlag for at kritisere vagtlæge 4 for hans behandling af <****> den 23. februar 2015 ved telefonisk henvendelse til Lægevagten, Region <****>, da lægen ikke har overtrådt autorisationslovens § 17.

 • Kritik for behandling - sygehjælper Kirsten Højbjerg Holm

  Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn finder grundlag for at kritisere sygehjælper Kirsten Højbjerg Holm for hendes behandling af <****> den 4. august 2017 på Plejehjem <****>. Det skal desuden indskærpes overfor sygehjælper Kirsten Højbjerg Holm at udvise større omhu i sit fremtidige virke.

 • Kritik for behandling - uddannelseslæge Anne Elisabeth Reuben Tolley (autID 0BK2N) og praktiserende læge Gert Einar Storm Kristensen (autID 0070W)

  Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn finder grundlag for at kritisere uddannelseslæge Anne Elisabeth Reuben Tolley (autID 0BK2N) for hendes behandling af <****> den 22. september 2015 på Klinik <****>, da uddannelseslægen har overtrådt autorisationslovens § 17. Det skal desuden indskærpes overfor uddannelseslæge Anne Elisabeth Reuben Tolley at udvise større omhu i sit fremtidige virke. Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn finder grundlag for at kritisere praktiserende læge Gert Einar Storm Kristensen (autID 0070W) for hans behandling af <****> den 29. december 2015 på Klinik <****>, da lægen har overtrådt autorisationslovens § 17. Det skal desuden indskærpes overfor praktiserende læge Gert Einar Storm Kristensen at udvise større omhu i sit fremtidige virke. Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn finder ikke grundlag for at kritisere uddannelseslæge <****> for hendes behandling af <****> den 8. juni 2015 på Klinik <****>, da uddannelseslægen ikke har overtrådt autorisationslovens § 17.

 • Kritik for indhentelse af informeret samtykke - speciallæge i plastikkirurgi Abdul Hayee Talay Mahmood Tareen (autID 00XWT)

  Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn finder grundlag for at kritisere speciallæge i plastikkirurgi Abdul Hayee Talay Mahmood Tareen (autID 00XWT) for hans indhentelse af informeret samtykke fra <****> forud for behandlingen den 22. januar 2015 i sin klinik, da speciallægen har overtrådt sundhedslovens § 15, jf. § 16. Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn finder ikke grundlag for at kritisere speciallæge i plastikkirurgi Abdul Hayee Talay Mahmood Tareen for hans behandling af <****> den 22. januar 2015 og den 24. februar 2016 i sin klinik, da speciallægen ikke har overtrådt autorisationslovens § 17.

 • Kritik for indhentelse af informeret samtykke - speciallæge i plastikkirurgi Tine Margrethe Engberg Damsgaard (autID 00NX2)

  Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn finder grundlag for at kritisere speciallæge i plastikkirurgi Tine Margrethe Engberg Damsgaard (autID 00NX2) for hendes indhentelse af informeret samtykke fra <****> den 28. juli 2015 på Sygehus <****>, da speciallægen har overtrådt sundhedslovens § 15, jf. § 16. Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn finder ikke grundlag for at kritisere speciallæge i plastikkirurgi Tine Margrethe Engberg Damsgaard for hendes behandling af <****> den 28. juli 2015 på Sygehus <****>, da speciallægen ikke har overtrådt autorisationslovens § 17.