Regionens beregning af den dag, patienten havde ret til kontaktperson, var i strid med sundhedsloven

Patientombuddet finder, at Region har overtrådt sundhedslovens § 90 a, stk. 1, ved for sent at tildele en sundhedsfaglig kontaktperson i forbindelse med hendes behandling på Sygehus i perioden fra den 5. juli til den 5. oktober 2012.

Sagsnummer:

13POB062

Offentliggørelsesdato:

26. marts 2014

Juridisk tema:

Kontaktperson på sygehuset

Type:

Behandling

Kategori:

Patientrettigheder

Patientombuddet finder, at Region <****> har overtrådt sundhedslovens § 90 a, stk. 1, ved for sent at tildele <****> en sundhedsfaglig kontaktperson i forbindelse med hendes behandling på Sygehus <****> i perioden fra den 5. juli til den 5. oktober 2012.

Klagen

blev behandlet på Sygehus i perioden fra den 5. juli til den 5. oktober 2012. Hun klagede den 13. november 2012 til Patientombuddet over, at hun først var blevet tildelt en sundhedsfaglig kontaktperson den 5. oktober 2012.

Patientombuddets afgørelse

Region burde have tildelt en sundhedsfaglig kontaktperson den 7. juli 2012.

 

Begrundelse

blev set i skadestuen, Sygehus , om aftenen den 5. juli 2012, da hun var faldet på sin cykel og havde taget fra med venstre hånd. Hun havde et åbent brud med kraftig fejlstilling på håndleddet. Bruddet blev sat på plads, og der blev anlagt en gipsskinne.

blev samme aften indlagt på afdeling , hvor hun blev opereret den 6. juli 2012. Hun blev udskrevet fra afdeling den 7. juli 2012.

Den 24. juli 2012 var til kontrol  i ambulatorium. Der blev planlagt ny kontrol to uger senere.

mødte selv op i ambulatoriet den 26. juli 2012 og i skadestuen den 27. juli 2012. Ligeledes den 30. juli 2012 var til en uplanlagt konsultation i ambulatorium.

Den 7. august 2012 var til planlagt kontrol i ambulatorium. Der blev planlagt ny kontrol seks uger senere. blev desuden henvist til colleshold og passiv optræning ved ergoterapeut.

Den 14., 16., 17., 21., 24., 28. og 30. august og 3., 5., 7., 12., 14., 19. og 26. september 2012 var til træning ved ergoterapeut og ergoterapeutstuderende.

Den 18. september 2012 var til kontrol i ambulatoriet. Hun blev afsluttet i ambulatoriet og blev henvist til håndsektoren med henblik på vurdering af, om der skulle foretages senere konstruktion.

blev set i ambulatorium for håndkirurgi den 19. september 2012. Hun blev opereret samme sted den 5. oktober 2012.

Det fremgår af sundhedslovens § 90 a, stk. 1, at regionsrådet tilbyder en eller flere kontaktpersoner til en patient, der modtages til ambulant behandling eller behandling under indlæggelse på regionens sygehuse, når behandlingsforløbet sammenlagt strækker sig over mere end 2 dage, jf. dog stk. 2. Det fremgår af stk. 2, at regionsrådet, selv om behandlingsforløbet kun strækker sig over 1-2 dage, tilbyder en eller flere kontaktpersoner, hvis en patient har særligt behov for det.

Patientombuddet kan hertil oplyse, at patienten, hvis behandlingsforløbet kommer til at strække sig ud over 2 dage, skal have tilbudt en kontaktperson fra 3. dagen. Det har ingen betydning, om der er tale om indlæggelse eller ambulant behandling, idet dagene i alle tilfælde ved opgørelsen efter § 90 a, stk. 1, skal lægges sammen.

Endvidere fremgår det af sundhedslovens § 90 b, stk. 1, at regionsrådet samme dag, en patient tager imod et tilbud om en kontaktperson efter § 90 a, mundtligt og skriftligt skal oplyse patienten om kontaktpersonens navn og funktion, og af stk. 2, at kontaktpersonen skal være en sundhedsperson, som medvirker ved behandlingen af patienten.

Det fremgår af s journal på Sygehus , at hun fik tildelt en kontaktperson den 24. juli 2012. Det er samtidig anført, at der ikke blev udleveret visitkort. Ligeledes er der den 30. juli 2012 oplysning om kontaktperson, som er en anden end den 24. juli 2012. Den 18. september 2012 er en tredje kontaktperson nævnt. Det er anført, at der ikke blev udleveret visitkort. Endelig den 5. oktober 2012 anføres en fjerde kontaktperson – nu på ambulatorium for håndkirurgi. Det er anført, at der blev udleveret visitkort.

Ifølge fik hun først tildelt en kontaktperson den 5. oktober 2012.

Sygehus har i en udtalelse til Patientombuddet anført, at blev indlagt den 5. juli 2012 kl. 22.00 og udskrevet den 7. juli 2012 kl. 12.12. Hun var således kun indlagt i 38 timer og var derfor ikke berettiget til en kontaktperson. For så vidt angår det ambulante forløb, har Sygehus anført, at fik tildelt en kontaktperson den 31. juli 2012.

Da der ikke er nogen journalnotater den 31. juli 2012, har Patientombuddet lagt til grund, at Sygehus har ment, at fik tildelt en kontaktperson i det ambulante forløb den 30. juli 2012.

Det er Patientombuddets opfattelse, at der ikke er holdepunkter i lovbemærkningerne (L 129 2009/1) til sundhedslovens § 90 a for, at beregningen af den dag, hvor en patient skal tildeles en kontaktperson, kan opgøres i timer. Tredjedagen er efter Patientombuddets opfattelse den tredje kalenderdag, patienten er i behandling på sygehuset.

På den baggrund finder Patientombuddet, at burde have været tildelt en sundhedsfaglig kontaktperson den 7. juli 2012.

Patientombuddet finder endvidere anledning til at bemærke, at en indlæggelse og et ambulant forløb i henseende til beregning af den dag, hvor en patient skal tildeles en kontaktperson, skal ses som et samlet behandlingsforløb, når det ambulante forløb er nært knyttet til den behandling, patienten fik under indlæggelsen. Dette fremgår af lovbemærkningerne til sundhedslovens § 90 a med følgende eksempel:

”En patient, der efter 2 dages indlæggelse og operation for et brækket ben, bliver udskrevet til ambulant efterbehandling, skal have tilbudt en kontaktperson fra den første ambulante besøgsdag.”

Den 24. juli 2012 var således fjerdedagen og den 30. juli 2012 femtedagen i s behandlingsforløb.

Patientombuddet finder herefter, at Region har handlet i strid med sundhedslovens § 90 a, stk. 1, ved tildeling af sundhedsfaglig kontaktperson til .