IV-adgang i brystopereret side var ikke forsvarlig

Sygehus får kritik for anlæggelse af IV-adgang i en arm i forbindelse med CT-skanning, grundet tidligere brystoperation og fjernelse af lymfekirtel, idet IV-adgang ikke må anlægges i den side, hvor en patient tidligere er brystopereret.

Sagsnummer:

21SFP105

Offentliggørelsesdato:

5. oktober 2021

Speciale:

Røntgen (radiologi)

Faggruppe:

Radiografer

Behandlingssted:

Sygehuse/hospitaler

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser

Der gives kritik til:

  • , for behandlingen på Billeddiagnostisk Afdeling, maj 2020.

Det betyder, at behandlingen var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

Styrelsen for Patientklager har modtaget en klage fra .

KLAGEN

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling på Billeddiagnostisk Afdeling, den 7. maj 2020.

Styrelsen har forstået, at det centrale i klagen er:

  • at det ikke i forbindelse med en skanning var sundhedsfagligt forsvarligt at anlægge en IV-adgang i højre arm.

SAGSFREMSTILLING

Styrelsen har, medmindre andet er anført, taget udgangspunkt i oplysningerne i journalen.

på 77 år fik den 7. maj 2020 foretaget en CT-skanning af brystkassen og maveregionen på Billeddiagnostisk Afdeling, . Der blev ved undersøgelsen anlagt en IV-adgang (adgang ind i en blodåre via et kateter) til kontrastvæske. Det fremgik af henvisningen, at der var tale om en et-årskontrol med henblik på metastaser, og at havde fået fjernet den ene halvdel af tyktarmen (hemikolektomi).

Det fremgår af klagen, at gjorde opmærksom på, at højre arm ikke måtte benyttes til IV-adgang på grund af tidligere brystoperation og fjernelse af lymfekirtler. Det fremgår videre, at det herefter blev vurderet, at højre arm kunne anvendes.

Det fremgår af en udtalelse til sagen, at der altid spørges, hvilken arm patienten foretrækker. Kun afvigelser noteres. Der var ikke foretaget notater herom.

BEGRUNDELSE

Styrelsen for Patientklager træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 1, stk. 2.

Styrelsen tager ved sin vurdering af sagen stilling til, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”, hvilket er en norm, som fastlægges ved styrelsens praksis. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Styrelsen har således ved sin afgørelse ikke taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Styrelsen vurderer, at der er grundlag for at kritisere Billeddiagnostisk Afdeling, for behandlingen.

Styrelsen har lagt vægt på:

  • at det ikke var sundhedsfagligt forsvarligt at anlægge en IV-adgang i den side, hvor var blevet brystopereret, idet man ikke må anlægge en IV-adgang i den opererede side på patienter, der er brystopererede, med mindre det er i et nødstilfælde. I sådanne tilfælde skal man anvende den anden arm eller et helt tredje sted, hvis der fx er brystopereret og fjernet lymfekirtler i begge armhuler. Begrundelsen er, at opstasningen af blodkarrene ved anlæggelse af IV-adgang på den opererede side kan medføre et ødem, som kan være svært at behandle. Patienter, der er brystopererede og har fået fjernet lymfekirtler eller har fået stråleterapi på den øverste del af brystet, bliver informeret om, at det er vigtigt, at de selv oplyser hvilken arm, der ikke må tages blodprøver/anlægges IV-adgang i.

Styrelsen finder på den baggrund, at den behandling, som modtog den 7. maj 2020 på Billeddiagnostisk Afdeling, , var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

REGLER

Styrelsen har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

  • § 1, stk. 2 om klager over sundhedsfaglig virksomhed