En patient har ikke ret til frit sygehus valg til et privathospital.

En patient havde ikke ret til at benytte det frie sygehusvalg til behandling på et privathospital, fordi privathospitalet ikke var et samarbejdssygehus.

Sagsnummer:

21SFP99

Offentliggørelsesdato:

8. september 2021

Juridisk tema:

Frit og udvidet frit sygehusvalg

Kategori:

Patientrettigheder

Region har ikke handlet i strid med reglerne om retten til frit sygehusvalg.

Det betyder, at du ikke havde ret til frit sygehusvalg til det ønskede privathospital.

Du kan læse mere på de næste sider.

KLAGEN

Du har klaget over:

  • at du ikke fik lov til selv at vælge sygehus.

SAGSFREMSTILLING

Vi har lagt vægt på oplysningerne i journalen, hvis der ikke står andet.

Den 24. januar 2019 informerede du , Region s Psykiatri om, at du ønskede at din behandling skulle overgå til privathospital, så de fremadrettet havde behandlingsansvaret. 

Du har oplyst, at din læge ikke ville henvise dig til behandling på privathospitalet, som du ønskede. Du har også oplyst, at din bopælskommune efterfølgende godkendte din behandling på privathospital, og at dit behandlingsforløb derefter overgik til privathospitalet.

Regionen har oplyst, at de ikke vurderede, at du anmodede om frit sygehusvalg, fordi du ønskede at dit forløb skulle overgå til et privathospital. De har også oplyst, at sygehuset sammen med dit bosted forsøgte at afklare, om din bopælskommune ville bevillige behandling på privathospital.

Vi har derfor lagt til grund, at din behandling på privathospital ikke var finansieret af din bopælsregion.

BEGRUNDELSE

Reglerne om frit sygehusvalg

En patient har normalt ret til selv at vælge sygehus, når patienten er henvist til behandling på et sygehus.

En læge skal henvise til det sygehus, som patienten vælger, hvis sygehuset kan behandle patientens sygdom. Lægen henviser på vegne af regionen.

Retten til frit sygehusvalg indebærer, at patienter kan vælge mellem udredning eller behandling på regionernes sygehuse, samarbejdssyge og private specialsygehuse.

Det frie sygehusvalg gælder ikke til et privathospital, som ikke er et samarbejdssygehus.

Vores resultat

Vi vurderer, at du ikke er omfattet af reglerne om frit sygehusvalg.

Vi har lagt vægt på:

  • at du den 24. januar 2019 ønskede at benytte det frie sygehusvalg til behandling på privathospital.
  • at privathospital ikke er et samarbejdssygehus.
  • at frit sygehusvalg ikke omfatter behandling på et privathospital, som ikke er et samarbejdssygehus.

Regionen har derfor ikke handlet i strid med reglerne om retten til frit sygehusvalg.

Vores afgørelse er sendt til sagens parter og regionen.

REGLER

Vi har afgjort sagen efter:

Love og bekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

  • § 6, stk. 1, nr. 4, om frit sygehusvalg efter § 86

Bekendtgørelse nr. 903 af 26. august 2019 af sundhedsloven:

  • § 86 om frit sygehusvalg

Bekendtgørelse nr. 657 af 28. juni 2019 om ret til sygehusbehandling m.v.:

  • § 15, stk. 1, om frit sygehusvalg
  • § 15, stk. 2, om private specialsygehuse omfattet af retten til frit sygehusvalg
  • § 15, stk. 3, om behandlingssteder omfattet af retten til frit sygehusvalg