Klage over manglende aktindsigt

Lov om aktindsigt i helbredsoplysninger blev ikke overholdt i forbindelse med nu afdøde <***>s anmodning om aktindsigt i sin journal på <***> afdeling, <***>.Denne afgørelse meddeles til administrerende overlæge <***>.Lov om aktindsigt i helbredsoplysninger blev ikke overholdt i forbindelse med nu afdøde <***>s anmodning om aktindsigt i sin journal på kirurgisk afdeling , <***>.Denne afgørelse meddeles til administrerende overlæge<***>Lægerne på medicinsk afdeling, <***>, har ikke handlet i strid med lov om aktindsigt i helbredsoplysninger i forbindelse med nu afdøde<***>s anmodning om aktindsigt i sin journal, som hun fik aktindsigt i den 15. december 1997.Denne afgørelse meddeles til afdelingens administrerende overlæge <***>.Lægerne på <***> afdeling, <***>, har ikke handlet i strid med lov om aktindsigt i helbredsoplysninger i forbindelse med nu afdøde <***>s anmodning om aktindsigt i sin journal.Denne afgørelse meddeles til afdelingens administrerende overlæge <***>.

Sagsnummer:

0018205

Offentliggørelsesdato:

19. juli 2000

Juridisk tema:

Aktindsigt i helbredsoplysninger

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Lov om aktindsigt i helbredsoplysninger blev ikke overholdt i forbindelse med nu afdøde <***>s anmodning om aktindsigt i sin journal på <***> afdeling, <***>.

Denne afgørelse meddeles til administrerende overlæge <***>.

Lov om aktindsigt i helbredsoplysninger blev ikke overholdt i forbindelse med nu afdøde <***>s anmodning om aktindsigt i sin journal på kirurgisk afdeling , <***>.

Denne afgørelse meddeles til administrerende overlæge<***>

Lægerne på medicinsk afdeling, <***>, har ikke handlet i strid med lov om aktindsigt i helbredsoplysninger i forbindelse med nu afdøde<***>s anmodning om aktindsigt i sin journal, som hun fik aktindsigt i den 15. december 1997.

Denne afgørelse meddeles til afdelingens administrerende overlæge <***>.

Lægerne på <***> afdeling, <***>, har ikke handlet i strid med lov om aktindsigt i helbredsoplysninger i forbindelse med nu afdøde <***>s anmodning om aktindsigt i sin journal.

Denne afgørelse meddeles til afdelingens administrerende overlæge <***>.

 

<***> har efter sin hustrus død den 17. december 1997 klaget over, at hun ikke fik aktindsigt i sine journaler. Det er ikke af <***> oplyst, hverken hvornår der er indgivet anmodning om aktindsigt, eller hvornår aktindsigten er modtaget, men det fremgår af medsendte bilag, at <***> den 17. november 1997 anmodede om aktindsigt fra <***> afdeling og fra skadestuen. Ved forespørgsel hos de implicerede administrerende overlæger på henholdsvis <***> afdeling og kirurgisk afdeling er det oplyst, at de modtog anmodning om aktindsigt fra administrationen den 24. november 1997.

Patientklagenævnet kan oplyse, at hvis en anmodning om aktindsigt ikke er imødekommet eller afslået inden 10 dage efter, at den er modtaget af vedkommende myndighed, institution eller sundhedsperson, skal myndigheden, institutionen eller sundhedspersonen underrette patienten om grunden hertil samt om, hvornår en afgørelse kan forventes at foreligge.

1) Administrerende overlæge<***> , <***> afdeling, har til sagen oplyst, at det ikke har været muligt at se, hvornår aktindsigt er meddelt, men ifølge afdelingens procedure i sådanne sager, ekspederes aktindsigten hurtigst muligt, dvs. at journalen rekvireres samme dag, og når journalen modtages i afdelingen, sendes materialet samme dag eller dagen efter. Hvornår aktindsigt blev meddelt i den konkrete sag, var det ikke muligt at se i lungemedicinsk afdelings journal.

Nævnet finder, at lov om aktindsigt i helbredsoplysninger ikke blev overholdt i forbindelse med <***> anmodning om aktindsigt i sin journal på <***> afdeling.

Afgørelsen meddeles administrerende overlæge <***>.

Nævnet har lagt vægt på, at anmodningen om aktindsigt blev indgivet den 17. november 1997, og at det fremgår af administrationens brev af 24. november 1997 med påtegninger, at der er rykket den 30. november og den 11. december 1997, hvorfor der er gået mere en 10 dage fra anmodningen om aktindsigt blev indgivet, til der forelå et svar på anmodningen.

2) Administrerende overlæge <***>, kirurgisk afdeling, har i sin udtalelse til sagen oplyst, at forsinkelse af meddelelse af aktindsigt må tilskrives det forhold, at journalen har været benyttet af flere afdelinger. Dette har været meddelt <***> med brev af 22. december 1997 samme dag, som aktindsigt blev meddelt.

Nævnet finder, at lov om aktindsigt i helbredsoplysninger ikke blev overholdt i forbindelse med <***>anmodning om aktindsigt i sin journal på kirurgisk afdeling.

Afgørelsen meddeles administrerende overlæge <***>.

Nævnet har lagt vægt på, at anmodningen om aktindsigt blev indgivet den 17. november 1997, og at aktindsigt først blev meddelt den 22. december 1997, hvorfor der er gået mere end 10 dage, fra anmodningen om aktindsigt blev indgivet, til der forelå et svar på anmodningen.

3) Patientklagenævnet finder, at lægerne på medicinsk afdeling ikke har handlet i strid med lov om aktindsigt i helbredsoplysninger i forbindelse med nu afdøde <***>s anmodning om aktindsigt i sin journal, som hun fik aktindsigt i den 15. december 1997.

Afgørelsen meddeles administrerende overlæge <***>.

Nævnet har lagt vægt på, at det fremgår af administrerende overlæge <***>s udtalelse til sagen, at aktindsigt blev meddelt samme dag, som <***> blev overflyttet til kirurgisk afdeling, den 15. december 1997. Det har ikke været muligt at få oplyst, hvornår anmodningen om aktindsigt blev modtaget, og der er derfor ikke grundlag for at antage, at der skulle være forløbet mere end 10 dage fra modtagelsen af anmodning om aktindsigt, til at anmodningen blev imødekommet.

4) Nævnet finder at lægerne på <***> afdeling ikke har handlet i strid med lov om aktindsigt i helbredsoplysninger i forbindelse med nu afdøde <***>s anmodning om aktindsigt i sin journal.

Afgørelsen meddeles administrerende overlæge <***>.

Nævnet har lagt vægt på, at der ikke foreligger oplysninger, der sandsynliggør, at der har fundet en henvendelse om aktindsigt sted, og det fra afdelingen er meddelt, at der ikke har været fremsat anmodning om aktindsigt over for <***> afdeling.