Klage over manglende påvisning af delvis afglidning af ledhovedet i hoften hos 13-årig

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere 1. reservelæge for hans behandling af den 23. juni 2008 på røntgenafdelingen, , jf. autorisationslovens § 17.

Sagsnummer:

0976109

Offentliggørelsesdato:

20. februar 2010

Speciale:

Røntgen (radiologi)

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere 1. reservelæge <****> for hans behandling af <****> den 23. juni 2008 på røntgenafdelingen, <****>, jf. autorisationslovens § 17.

Hændelsesforløb


Den 9. maj 2008 sendte blev henvist til en røntgenundersøgelse af venstre hofte og venstre knæ samt korsbenet på .

Den 23. juni 2008 beskrev 1. reservelæge røntgenundersøgelsen som visende normale forhold.

Det viste sig ved en senere røntgenundersøgelse, at havde forskydninger i vækstzonen mellem lårbenets ledhoved og lårbenshalsen.

Klagen


Der er klaget over følgende:

• At ikke modtog en korrekt behandling på den 23. juni 2008.

Det er hertil blandt andet anført, at der den 23. juni 2008 ved en røntgenundersøgelse blev konstateret normale forhold i venstre hofteled. Det blev den 5. september 2008 dog konstateret, at havde epifysiolyse i hoften, hvilket burde have været konstateret allerede ved undersøgelsen den 23. juni 2008.


Nævnets afgørelse af klagen


1. reservelæge har overtrådt autorisationslovens § 17 ved sin behandling af den 23. juni 2008 på røntgenafdelingen, .

Begrundelse


Det fremgår af journalen, at den 9. maj 2008 blev henvist til en røntgenundersøgelse, fordi han i mere end 2 måneder havde haft smerter i venstre lår og knæ. Hans gang var haltende og han svingede venstre ben frem ved gang. Han kunne i liggende stilling ikke løfte venstre ben ved modstand og han havde indadrotation af venstre hofte med smerter.

Patientklagenævnet kan oplyse, at ukarakteristiske lårbens-/knæsmerter i s aldersgruppe, altid bør give mistanke om forskydning i vækstzonen mellem lårbenets ledhoved og lårbenshalsen (epiphysiolysis capitis femoris), hvorfor der naturligt må forventes en øget radiologisk agtpågivenhed omkring forholdene i hofteleddet.

Det fremgår af journalen den 23. juni 2008, at fik foretaget en røntgenundersøgelse af venstre knæ, hofte og korsben (sakroiliakaled). 1. reservelæge beskrev undersøgelsen som værende normal.

Det er Patientklagenævnets vurdering, at røntgenundersøgelsen af venstre hofte den 23. juni 2008 er af god kvalitet og meget tydeligt viser glidning med forskydning i vækstzonen mellem lårbenets ledhoved og lårbenshalsen (epiphysiolysis capitis femoris sin).

Det er nævnets opfattelse, at 1. reservelæge på baggrund af henvisningen og forandringernes karakter burde have stillet diagnosen epifysiolyse ved undersøgelsen af den 23. juni 2008.

Nævnet finder herefter, at 1. reservelæge handlede under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af den 23. juni 2008.