Klage over for dybt anlagt P-pillestav

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere praktiserende læge for hendes behandling af den 24. april 2007 i sin klinik, jf. autorisationslovens § 17.

Sagsnummer:

0976207

Offentliggørelsesdato:

17. november 2009

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere praktiserende læge <****> for hendes behandling af <****> den 24. april 2007 i sin klinik, jf. autorisationslovens § 17.

Hændelsesforløb


Den 24. april 2007 fik af læge , , skiftet en p-pillestav i venstre arm.

Læge undersøgte den 30. april 2007 , da hun ikke selv kunne mærke staven. Læge fandt, at staven lå dybere end det første implantat.

fik efterfølgende flere gange Implanon forsøgt fjernet, men den var vanskelig at lokalisere.

Klagen


Der er klaget over følgende:

• At ikke modtog en korrekt behandling i den 24. april 2007.

Det er hertil blandt andet anført, at Implanonstaven var lagt forkert i forhold til indlægssedlen, og at der derfor opstod problemer ved fjernelse af staven.

Nævnets afgørelse af klagen


Læge har overtrådt autorisationslovens § 17 ved sin behandling af den 24. april 2007 i sin klinik.

Begrundelse


Det fremgår af journalen den 24. april 2007, at i lokalbedøvelse (lokalanæstesi) og sterilt fik skiftet en p-pillestav (Implanon) i venstre arm.

Det fremgår videre af journalen den 30. april 2008, at var til kontrolundersøgelse af Implanon, idet hun ikke selv kunne mærke den. Den objektive undersøgelse viste, at den nye Implanon lå dybere end den første Implanon.

Endelig fremgår det af journalen den 16. september 2007, at fik foretaget en MR-scanning, hvor det blev konstateret, at Implanon var beliggende inden i muskulaturen på venstre overarm.

Læge har i sin udtalelse til sagen oplyst, at anlæggelse af Implanon er en velkendt procedure for hende.

Nævnet kan oplyse, at Implanon er en plastikstav på størrelse med en tændstik, som ved en meget lille operation kan placeres lige under huden (subcutant). Den afgiver løbende hormon, som virker svangerskabsforbyggende. Implanon skal skiftes hvert 3. år.

Det er nævnets vurdering, at ikke modtog en relevant behandling af læge i forbindelse med udskiftning af Implanon, idet læge ikke anbragte den nye Implanon lige under huden, men dybere i overarmen.

Nævnet finder herefter, at læge handlede under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af den 24. april 2007 i sin klinik.