Manglende objektiv undersøgelse af mulig hjertepatient, der tidligere havde fået konstateres Herpes Zoster

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn finder grundlag for at kritisere vagtlæge for hendes behandling af den 7. og 8. september 2013 hos Lægevagten, , da vagtlægen har overtrådt autorisationslovens § 17.

Sagsnummer:

141401

Offentliggørelsesdato:

27. maj 2014

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn finder grundlag for at kritisere vagtlæge <****> for hendes behandling af <****> den 7. og 8. september 2013 hos Lægevagten, <****>, da vagtlægen har overtrådt autorisationslovens § 17.

Klagen

Der er klaget over følgende:

  • At ikke modtog en korrekt behandling af vagtlæge den 7. og 8. september 2013.

Det er hertil anført, at han havde smerter i højre arm, bryst og ryg, men at vagtlæge ikke undersøgte ham tilstrækkeligt. Det er videre anført, at han den 9. september 2013 blev indlagt akut med blodprop i hjertet.

Begrundelse

Disciplinærnævnet har, medmindre andet er anført, lagt vægt på oplysningerne i journalen.

Begrundelse for afgørelsen af klagen

Den 7. september 2013 blev tilset i lægevagtskonsultationen af vagtlæge , idet han havde voldsomme smerter. Ved oprettelsen af konsultationsaftalen blev det noteret, at han var hjertepatient og var meget bekymret.

Vagtlæge noterede, at han for 3 uger siden havde haft herpes zoster udslæt, og at han dagen forinden var blevet sat i behandling med Zovir. Han havde om natten haft smerter nedenfor højre armhule, gående ud i armen. Det var i samme område som herpes zoster-udslættet. Der var ingen centrale brystsmerter, og han var ikke akut påvirket. Han kunne bevæge skulderleddet normalt, men var øm ved overarmen og særligt i brystmuskulaturen. Det blev tolket som muskelsmerter, og vagtlæge gav en indsprøjtning med Voltaren.

Disciplinærnævnet kan oplyse, at herpes zoster giver voldsomme, bælteformede smerter og eventuelt udslæt i den ene side. Udslættet starter typisk som rødme, der herefter bliver vabellignende og overgår til sår. Det forsvinder typisk ikke fra dag til dag.

Den 8. september 2012 blev på ny tilset af vagtlæge , idet han havde haft uforholdsmæssigt ondt i området med udslæt.

Ved undersøgelsen noterede vagtlæge , at Voltaren-indsprøjtningen havde virket i 6 timer, men at var vågnet med smerter igen. Smertestillende hjalp mærkværdigvis ikke. Det blev noteret, at symptomerne var uændret i forhold til dagen før, og at måtte tage smertestillende og skulle kontakte sin egen læge den følgende dag. Det blev givet endnu en indsprøjtning med Voltaren. Der blev ikke foretaget lytteundersøgelse eller måling af puls og blodtryk.

Disciplinærnævnet kan oplyse, at de typiske  symptomer på blodprop i hjertet er trykken for brystet med udstråling til venstre arm. Der bør altid foretages en lytteundersøgelse samt måling af puls og blodtryk, når en patient henvender sig med brystsmerter, uanset hvor disse smerter er lokaliseret.

Disciplinærnævnet kan videre oplyse, at det fremgår af Sundhedsstyrelsens vejledning om atypiske brystsmerter, at der kan forekomme atypiske tilfælde, hvor der kan være ubehag, trykken og ukarakteristiske smerter i bryster, der ikke altid er lokaliseret i venstre side. Endvidere kan lufthunger være et fremtrædende symptom. Ofte kan der også være kvalme, opkastning, svedudbrud, konfusion, bevidsthedssvækkelse og bleghed, og nogle patienter med blodprop i hjertet klager ikke over smerter.

Disciplinærnævnet kan endelig oplyse, at man bør være særlig opmærksom på patienter, der har risikofaktorer for at udvikle hjerte-karsygdom.

Det er disciplinærnævnets vurdering, at vagtlæge ikke foretog en tilstrækkelig og relevant behandling af den 7. og 8. september 2013.

Disciplinærnævnet har herved lagt vægt på, at var hjertepatient og henvendte sig med smerter i højre arm samt brystet, men at der ikke blev foretaget lytteundersøgelse af hjerte, ligesom der ikke blev målt puls og blodtryk. Disciplinærnævnet har videre lagt vægt på, at udslættets udvikling, den usikre smertekarakter samt forskellen i effekten af smertestillende medicin, burde have skærpet opmærksomheden på en anden diagnose.

Disciplinærnævnet finder på den baggrund, at vagtlæge har handlet under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af den 7. og 8, september 2013.