Manglende identifikation af patient

Vagtlæge Holger-Henning Frahms Carlsen (aut. ID 00FT1) får kritik for at ordinere afhængighedsskabende lægemiddel ved en telefonkonsultation, hvor han ikke i tilstrækkelig grad foretog identifikation af patienten (offentliggjort pga. gentagen kritik)

Sagsnummer:

22DNM96

Offentliggørelsesdato:

22. september 2022

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Almen praksis/vagtlæger

Type:

Behandling

Kategori:

Afgørelser med navn

Der gives kritik til:

 • Vagtlæge Holger-Henning Frahms Carlsen (aut. 00FT1), Lægevagten i Region A, for behandlingen den 15. november 2016.
 • Vagtlæge A (aut. ), Lægevagten i Region A, for behandlingen den 17. juni 2018.
 • Vagtlæge B (aut. ), Lægevagten i Region A, for behandlingen den 15. juli 2018.
 • Vagtlæge C (aut. ), Lægevagten i Region A, for behandlingen den 2. august 2018.
 • Vagtlæge D (aut. ), Lægevagten i Region B, for behandlingen den 19. november 2016.
 • Vagtlæge E (aut. ), Lægevagten i Region B, for behandlingen den 16. juli 2018.
 • Vagtlæge F (aut. ), Lægevagten i Region C, for behandlingen den 15. juni 2018.
 • Vagtlæge G (aut. ), Lægevagten i Region C, for behandlingen den 29. juli 2018.
 • Vagtlæge H (aut. ), Lægevagten i Region C, for behandlingen den 18. august 2018.
 • Vagtlæge I (aut. ID ), Lægevagten i Region D, for behandlingen den 10. juli 2018.

Det betyder, at vagtlægerne ikke udviste tilstrækkelig omhu og samvittighedsfuldhed ved behandlingerne.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

1. KLAGEPUNKT

Der er klaget over den behandling, som de involverede vagtlæger ved Lægevagten i Region A foretog af en ukendt person ved anvendelse af s cpr.nr. i perioden fra den 15. november 2016 til den 2. august 2018.

Disciplinærnævnet har forstået, at det centrale i klagen er:

 • at der ikke blev foretaget tilstrækkelig identifikation forud for ordinationerne af smertestillende medicin.

SAGSFREMSTILLING

Disciplinærnævnet har, medmindre andet er anført, lagt vægt på oplysningerne i journalen.

Den 15. november 2016 blev der ordineret smertestillende medicin i form af Kodein 25 mg / 30 stk. af vagtlæge Holger-Henning Frahms Carlsen ved Lægevagten i Region A. Medicinen blev ordineret over telefonen efter forespørgsel fra en person, som introducerede sig for at være .

Den 17. juni 2018 blev der ordineret smertestillende medicin i form af Kodein 25 mg / 100 stk.  af vagtlæge A ved Lægevagten i Region A. Recepten blev ordineret over telefonen efter forespørgsel fra en person, som introducerede sig for at være .

Den 15. juli 2018 blev der ordineret smertestillende medicin i form af OxyContin 15 mg / 28 stk. af vagtlæge B ved Lægevagten i Region A. Recepten blev ordineret over telefonen efter forespørgsel fra en person, som introducerede sig for at være .

Den 2. august 2018 blev der ordineret smertestillende medicin i form af Orionox 20 mg / 28. stk. af vagtlæge C ved Lægevagten i Region A. Recepten blev ordineret over telefonen efter forespørgsel fra en person, som introducerede sig for at være .

har i sin klage anført, at hendes cpr.nr. blev misbrugt af en ukendt person til at anskaffe smertestillende medicin i større mængder, hvorfor det ikke var hende, som ringede på overnævnte datoer og anmodede om medicinen.

Vagtlæge Holger-Henning Frahms Carlsen har til sagen oplyst, at han kunne se i FMK (fælles medicinkort), at tidligere havde fået ordineret medicin, hvorfor han i situationen valgte at imødekomme, hvad han troede, var en patient med stærke smerter. Han valgt derfor at ordinere Kodein i mindste pakningsstørrelse.

Vagtlæge A har til sagen oplyst, at hun i tidligere lægevagtsjournaler kunne se, at tidligere havde fået ordineret Kodein, ligesom det af FMK fremgik, at hun 2 dage forinden havde fået udleveret Kodein.

Vagtlæge A har endvidere til sagen oplyst, at der på intet tidspunkt var CAVE-notat på .

Vagtlæge B har til sagen oplyst, at han ikke erindrer, hvorfor han ordinerede OxyContin, men han kunne se i FMK (fælles medicinkort), at tidligere havde fået ordineret medicin, hvorfor han i situationen valgte at imødekomme, hvad han troede, var en patient med stærke smerter. Han valgt derfor at ordinere Kodein 25 mg i mindste pakningsstørrelse.

Disciplinærnævnet har til brug for sagen indhentet lydfilerne fra ovenstående datoer hvor Lægevagten i Region A modtog telefonopkaldene. Af lydfilerne fremgår det, at en person, som oplyste at være , ønskede at få ordineret Kodein, OxyContin og Orionox, hvilket blev ordineret ved samtalerne efter anmodning herom.

BEGRUNDELSE

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn behandler klager fra patienter over autoriserede sundhedspersoners sundhedsfaglige virksomhed og træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 2, stk. 1, og § 3, stk. 1.

En autoriseret sundhedsperson er under udøvelsen af sit sundhedsfaglige virke forpligtet til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed. Det følger af autorisationslovens § 17. Disciplinærnævnet tager ved sin vurdering af sagen således stilling til, om en sundhedsperson har handlet i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god sundhedsperson med den erfaring, som den pågældende har på behandlingstidspunktet. Disciplinærnævnet tager ved afgørelsen ikke stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Disciplinærnævnet kan oplyse, at Kodein, Orionox og OxyContin er afhængighedsskabende lægemidler omfattet af Sundhedsstyrelsens vejledning nr. 9009 af 27. december 2013 og nr. 9166 af 19. marts 2018 om ordination af afhængighedsskabende lægemidler.

Disciplinærnævnet skal i denne forbindelse henvise til vejledning nr. 9009 af 27. december 2013 afsnit 2.2.2 og vejledning nr. 9166 af 19. marts 2018 afsnit 2.2.4. Det fremgår heraf, at ordination af afhængighedsskabende lægemidler af en vagtlæge kun må finde sted ved nyopstået, akut sygdom eller tilskadekomst og efter konsultation med personligt fremmøde eller hjemmebesøg. Vagtlægen skal sikre sig patientens identitet ved forevisning af sygesikringskort eller anden legitimation med navn, cpr.nr. og adresse samt søge oplysninger om patientens øvrige ordinationer i FMK. Receptfornyelse for patienter i længerevarende behandling må kun helt undtagelsesvis foretages i lægevagt mv., og der må kun udskrives den mindst mulige mængde, som kan række, indtil patienten igen kan kontakte sin praktiserende læge.

Disciplinærnævnet vurderer, at der er grundlag for at kritisere vagtlægerne Holger-Henning Frahms Carlsen, A, B og C for ordinationerne.

Disciplinærnævnet har lagt vægt på:

 • at vagtlægerne ikke på relevant vis fulgte Sundhedsstyrelsens vejledninger om ordination af afhængighedsskabende lægemidler ved at ordinere Kodein, Orionox og OxyContin telefonisk.
 • at vagtlægerne burde have henvist til en personlig konsultation, hvor identiteten af patienten kunne bekræftes ved forevisning af sundhedskort eller anden legitimation med navn, cpr.nr. og adresse. Dette uagtet, at et opslag i FMK kunne vise, at tidligere havde fået ordineret smertestillende medicin.

Disciplinærnævnet finder på den baggrund, at den behandling, som de involverede vagtlæger ved Lægevagten i Region A foretog ved opslag på s cpr.nr. i perioden fra den 15. november 2016 til den 2. august 2018, var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

2. KLAGEPUNKT

Der er klaget over den behandling, som de involverede vagtlæger ved Lægevagten i Region B foretog af en ukendt person ved anvendelse af s cpr.nr. den 19. november 2016 og den 16. juli 2018.

Disciplinærnævnet har forstået, at det centrale i klagen er:

 • at der ikke blev foretaget tilstrækkelig identifikation forud for ordinationerne af smertestillende medicin.

SAGSFREMSTILLING

Disciplinærnævnet har, medmindre andet er anført, lagt vægt på oplysningerne i journalen.

Den 19. november 2016 blev der ordineret smertestillende medicin i form af Kodein 25 mg / 100 stk. af vagtlæge D ved Lægevagten i Region B. Recepten blev ordineret over telefonen efter forespørgsel fra en person, som introducerede sig for at være .

Den 16. juli 2018 blev der ordineret. smertestillende medicin i form af Orionox 20 mg / 28 stk. af vagtlæge E ved Lægevagten i Region B. Recepten blev ordineret over telefonen efter forespørgsel fra en person, som introducerede sig for at være .

har i sin klage anført, at hendes cpr.nr. blev misbrugt af en ukendt person til at anskaffe smertestillende medicin i større mængder, hvorfor det ikke var hende, som ringede på overnævnte datoer og anmodede om medicinen.

Vagtlæge E har i en udtalelse til sagen forklaret, at det af FMK fremgik, at tidligere havde fået ordineret medicin, hvorfor hun i situationen valgte at imødekomme, hvad hun troede, var en patient med stærke smerter.

Disciplinærnævnet har til brug for sagen indhentet lydfilerne fra ovenstående datoer, hvor Lægevagten i Region B modtog telefonopkaldene. Af lydfilerne fremgår det, at en person, som oplyste at være , ønskede at få ordineret Kodein og Orionox, hvilket blev ordineret ved samtalerne efter anmodning herom.

BEGRUNDELSE

Vi henviser til ovenstående afsnit vedrørende autorisationslovens § 17 om omhu og samvittighedsfuldhed og vedrørende ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”.

Disciplinærnævnet vurderer, at der er grundlag for at kritisere vagtlægerne D og E for ordinationerne.

Disciplinærnævnet har lagt vægt på:

 • at vagtlægerne handlede i strid med Sundhedsstyrelsens vejledninger om ordination af afhængighedsskabende lægemidler ved at ordinere Kodein og Orionox telefonisk.
 • at vagtlægerne burde have henvist til en personlig konsultation, hvor identiteten af patienten kunne bekræftes ved forevisning af sundhedskort eller anden legitimation med navn, CPR-nummer og adresse. Dette uagtet, at et opslag i FMK kunne vise, at tidligere havde fået ordineret smertestillende medicin.

Disciplinærnævnet finder på den baggrund at den behandling, som de involverede vagtlæger ved Lægevagten i Region B foretog ved opslag på s cpr.nr. den 19. november 2016 og den 16. juli 2018, var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

3. KLAGEPUNKT

Der er klaget over den behandling, som de involverede vagtlæger ved Lægevagten i Region C foretog af en ukendt person ved anvendelse af s cpr.nr. i perioden fra den 15. juni til den 18. august 2018.

Disciplinærnævnet har forstået, at det centrale i klagen er:

 • at der ikke blev foretaget tilstrækkelig identifikation forud for ordinationerne af smertestillende medicin.

SAGSFREMSTILLING

Disciplinærnævnet har, medmindre andet er anført, lagt vægt på oplysningerne i journalen.

Den 15. juni 2018 blev der ordineret smertestillende medicin i form af Kodein af 25 mg / 100 stk. af vagtlæge F ved Lægevagten i Region C. Recepten blev ordineret over telefonen efter forespørgsel fra en person, som introducerede sig for at være .

Den 29. juli 2018 blev der ordineret smertestillende medicin i form af Orionox 20 mg / 98 stk. af vagtlæge G ved Lægevagten i Region C. Recepten blev ordineret over telefonen efter forespørgsel fra en person, som introducerede sig for at være .

Den 18. august 2018 blev der ordineret smertestillende medicin i form af Kodein 25 mg / 100 stk. og Orionox 20 mg / 28 stk. af vagtlæge H ved Lægevagten i Region C. Recepterne blev ordineret over telefonen efter forespørgsel fra en person, som introducerede sig for at være .

har i sin klage anført, at hendes cpr.nr. blev misbrugt af en ukendt person til at anskaffe smertestillende medicin i større mængder, hvorfor det ikke var hende, som ringede på overnævnte datoer og anmodede om medicinen.

Vagtlæge F har i sin udtalelse til sagen forklaret, at han i FMK kunne se, at tidligere havde fået ordineret medicin.Vagtlæge G har i sin udtalelse til sagen forklaret, at hun kunne se, at tidligere havde fået ordineret medicin, hvorfor hun var blevet snydt til at ordinere mere.

Vagtlæge H har i sin udtalelse til sagen forklaret, at FMK og journalnotater understøttede forklaringerne under telefonsamtalen, hvorfor hun i situationen valgte at imødekomme, hvad hun troede, var en patient med stærke smerter.

Disciplinærnævnet har til brug for sagen indhentet lydfilerne fra ovenstående datoer, hvor Lægevagten i Region C modtog telefonopkaldene. Af lydfilerne fremgår det, at en person, som oplyste at være , ønskede at få ordineret Kodein og Orionox, hvilket blev ordineret ved samtalerne efter anmodning herom.

BEGRUNDELSE

Vi henviser til ovenstående afsnit vedrørende autorisationslovens § 17 om omhu og samvittighedsfuldhed og vedrørende ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”.

Disciplinærnævnet vurderer, at der er grundlag for at kritisere vagtlægerne F, G og H for ordinationerne.

Disciplinærnævnet har lagt vægt på:

 • at vagtlægerne handlede i strid med Sundhedsstyrelsens vejledninger om ordination af afhængighedsskabende lægemidler ved at ordinere Kodein og Orionox telefonisk.
 • at vagtlægerne burde have henvist til en personlig konsultation, hvor identiteten af patienten kunne bekræftes ved forevisning af sundhedskort eller anden legitimation med navn, CPR-nummer og adresse. Dette uagtet, at et opslag i FMK kunne vise, at tidligere havde fået ordineret smertestillende medicin.

Disciplinærnævnet finder på den baggrund, at den behandling, som de involverede vagtlæger ved Lægevagten i Region C foretog ved opslag på s cpr.nr. i perioden fra den 15. juni til den 18. august 2018, var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

4. KLAGEPUNKT

Der er klaget over den behandling, som vagtlæge I ved Lægevagten i Region D foretog af en ukendt person ved anvendelse af s cpr.nr. den 10. juli 2018.

Disciplinærnævnet har forstået, at det centrale i klagen er:

 • at der ikke blev foretaget tilstrækkelig identifikation forud for ordinationen af smertestillende medicin.

SAGSFREMSTILLING

Disciplinærnævnet har, medmindre andet er anført, lagt vægt på oplysningerne i journalen.

Den 10. juli 2018 blev der ordineret smertestillende medicin i form af Kodein 25 mg / 100 stk. af vagtlæge I ved Lægevagten i Region D. Recepten blev ordineret over telefonen efter forespørgsel fra en person, som introducerede sig for at være .

har i sin klage anført, at hendes cpr.nr. blev misbrugt af en ukendt person til at anskaffe smertestillende medicin i større mængder, hvorfor det ikke var hende, som ringede på overnævnte dato og anmodede om medicinen.

Vagtlæge I har til sagen oplyst, at han i situationen valgte at imødekomme, hvad han troede, var en patient med ulidelige smerter. Han valgte derfor at ordinere Kodein i mindste pakningsstørrelse.

Disciplinærnævnet har til brug for sagen indhentet lydfilen fra den 10. juli 2018, hvor Lægevagten i Region D modtog telefonopkaldet. Af lydfilen fremgår det, at en person, som oplyste at være , ønskede at få ordineret Kodein, hvilket blev ordineret ved samtalerne efter anmodning herom.

BEGRUNDELSE

Vi henviser til ovenstående afsnit vedrørende autorisationslovens § 17 om omhu og samvittighedsfuldhed og vedrørende ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”.

Disciplinærnævnet vurderer, at der er grundlag for at kritisere vagtlæge I for ordinationen.

Disciplinærnævnet har lagt vægt på:

 • at vagtlægen handlede i strid med Sundhedsstyrelsens vejledninger om ordination af afhængighedsskabende lægemidler ved at udskrive Kodein telefonisk.
 • at vagtlægen burde have henvist til en personlig konsultation, hvor identiteten af patienten kunne bekræftes ved forevisning af sundhedskort eller anden legitimation med navn, CPR-nummer og adresse.

Disciplinærnævnet finder på den baggrund, at den behandling, som vagtlæge I ved Lægevagten i Region D foretog ved opslag på s cpr.nr. den 10. juli 2018, var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

REGLER

Disciplinærnævnet har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Love og bekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

 • § 2, stk. 1 om klager over sundhedsfaglig virksomhed
 • § 3, stk. 1 om klager over sundhedsfaglig virksomhed

Bekendtgørelse nr. 731 af 8. juli 2019 af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (autorisationsloven):

 • § 17 om omhu og samvittighedsfuldhed

Vejledninger

Vejledning nr. 9009 af 27. december 2013 om ordination af afhængighedsskabende lægemidler

Vejledning nr. 9166 af 19. marts 2018 om ordination af afhængighedsskabende lægemidler