×

Afgørelser med navn

Her finder du afgørelser fra Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn uden anonymisering af sundhedspersonens navn. Offentliggørelsen sker efter § 17 i lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet samt bekendtgørelse om offentliggørelse af afgørelser m.v. i klagesager på sundhedsområdet (nr. 1109 af 11/09-2015).

Afgørelserne forbliver offentlige i 2 år.