×

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

 • Klage over manglende røntgenundersøgelse og manglende akut henvisning til røntgenundersøgelse fra egen læge ved mistanke om indkilet hoftebrud.

  Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere reservelæge A for hendes behandling af <****> den 22. juli 2007 på skadestuen, Sygehus 1, jf. autorisationslovens § 17.

  Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere praktiserende læge B for hans behandling af <****> den 24. august 2007 i sin klinik, jf. autorisationslovens § 17.

 • Klage over mangelfuld udredning i forbindelse med smerter i højre flanke og vægttab

  Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere overlæge <****> for hans behandling af <****> i perioden fra den 30. november til den 4. december 2006 på onkologisk afdeling, Sygehus 1, jf. lægelovens § 6.

 • Klage over manglende reaktion på kraftig blødning efter hæmorideoperation

  Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere speciallæge <****> for hans behandling af <****> den 7. april 2009 på <****>, jf. autorisationslovens § 17.

  Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere speciallæge <****> for hans behandling af <****> den 1. april 2009 på <****>, jf. autorisationslovens § 17.

 • Klage over manglende operation for discusprolaps

  Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge <****> for hendes behandling af <****> i perioden fra den 20. september til den 27. november 2007 på <****>, jf. anordning for Grønland om ikraftsættelse af lægelovens § 6, stk. 1.

 • Klage over manglende diagnosticering af fri luft på røntgenbillede af bughulen

  Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere 1. reservelæge A for hans behandling af <****> den 19. april 2008 på kirurgisk afdeling, <****>, jf. autorisationslovens § 17.

  Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere reservelæge B for hans behandling af <****> den 12. april 2008 på billeddiagnostisk afdeling, <****>, jf. autorisationslovens § 17.

 • Klage over manglende fiksering af præparat

  Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere sygeplejerske A for hendes behandling af <****> den 12. februar 2009 på kirurgisk afdeling, <****>, jf. autorisationslovens § 17.

  Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere afdelingslæge B for hans behandling af <****> den 12. februar 2009 på kirurgisk afdeling, <****>, jf. autorisationslovens § 17.

 • Klage over manglende reaktion på symptomer på snoet testikel

  Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere reservelæge <****> for hans behandling af <****> den 8. oktober 2008 på skadestuen, <****>, jf. autorisationslovens § 17.

  Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere reservelæge <****> for hans behandling af <****> den 6. oktober 2008 på skadestuen, <****>, jf. autorisationslovens § 17.

  Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere reservelæge <****> for hans journalføring af behandlingen af <****> den 6. og 8. oktober 2008 på skadestuen, <****>, jf. autorisationslovens § 21.

 • Klage over manglende akut indlæggelse ved synsforstyrrelse samt klage over manglende indlæggelse af terminal patient

  Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere vagtlæge A for hans behandling af <****> den 7. juni 2008 i Lægevagten <****>, jf. autorisationslovens § 17.

  Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere vagtlæge B for hans behandling af <****> den 16. maj 2009 i hjemmet, jf. autorisationslovens § 17.

 • Klage over manglende observation af fejllejret hjørnetand efter operation

  Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere specialtandlæge A for hans behandling af <****> i perioden fra den 21. oktober 2004 til februar 2007 ved den kommunale tandpleje, jf. tandlægelovens § 12 og autorisationslovens § 17. Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere specialtandlæge B for hans behandling af <****> den 10. oktober og den 20. november 2007 ved den kommunale tandpleje, jf. autorisationslovens § 17. Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere specialtandlæge-konsulent C for hans behandling af <****> den 22. maj, den 25. juni og den 16. august 2007 ved den kommunale tandpleje, jf. autorisationslovens § 17. Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere tandlæge D for hendes behandling af <****> den 19. februar 2007 ved den kommunale tandpleje, jf. autorisationslovens § 17. Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere tandlæge E for hendes behandling af <****> den 16. november 2007 ved den kommunale tandpleje, jf. autorisationslovens § 17.

 • Klage over praktiserende lægers manglende henvisning til udredning for brystsmerter og tendens til åndenød hos 37-årig overvægtig storryger med forhøjet kolesterol og ophobning af hjertesygdom i familien

  Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere praktiserende læge <****> for hans behandling af <****> i perioden fra den 28. august til den 24. september 2008 i sin klinik, jf. autorisationslovens § 17.

 • Klage over perforation af urinleder

  Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere overlæge A for hans behandling af <****> den 13. december 2007 på kirurgisk afdeling, Sygehus 1 jf. autorisationslovens § 17.

  Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge B for hans behandling af <****> den 5. december 2007 på gynækologisk/obstetrisk afdeling, Sygehus 1, jf. autorisationslovens § 17.

 • Klage over operation, der gik ud over, hvad der var givet samtykke til

  Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere speciallæge <****> for hans behandling af <****> den 12. august 2008 på ortopædkirurgisk afdeling, <****>, jf. autorisationslovens § 17.

  Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere speciallæge <****> for hans behandling af <****> i perioden fra den 12. august til den 17. oktober 2008 på ortopædkirurgisk afdeling, <****>, jf. autorisationslovens § 17.

 • Klage over udskrivelse skete til eget hjem og ikke til genoptræning

  Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere sygeplejerske A for hendes behandling af <****> den 2. eller den 3. juni 2009 på medicinsk afdeling, <****>, jf. autorisationslovens § 17.

  Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere sygeplejerske B for hendes behandling af <****> den 3. juni 2009 på medicinsk afdeling, <****>, jf. autorisationslovens § 17.

 • Klage over videregivelse af oplysninger uden samtykke til patientens datter.

  Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere praktiserende læge <****> for hendes behandling af <****> i perioden fra september 2008 til den 29. december 2008 i sin klinik, jf. autorisationslovens § 17.

  Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere, at praktiserende læge <****> har videregivet op-lysninger om <****> til dennes datter den 2. januar og den 6. januar 2009, jf. sundhedslovens § 40, jf. § 43, stk. 1.

 • Klage over manglende undersøgelse for ansigtslæsion efter fald

  Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere læge <****> for hans behandling af <****> den 8. juni 2008 på skadestuen, <****>, jf. autorisationslovens § 17.

 • Klage over at farmaceut ikke foretog afklaring af håndskrevet recept, der hverken indeholdte dosis eller indikation

  Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere farmaceut <****> for hans behandling af <****> den 27. juni 2009 på <****> Apotek.

 • Klage over at der ikke blev fulgt op på, hvorvidt kapselkamera var passeret

  Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere overlæge A for hans behandling af <****> i perioden fra den 20. november 2007 til den 8. januar 2008 på medicinsk afdeling, Sygehus 1, jf. autorisationslovens § 17.

  Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge B for hans behandling af <****> den 4. december 2007 på medicinsk afdeling, Sygehus 1, jf. autorisationslovens § 17.

 • Klage over at farmakonom ikke søgte en afklaring, hvor Sumatriptan var ordineret i en høj dosis i forhold til patientens alder

  Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere farmakonom A for hendes behandling af <****> den 18. december 2007 på <****> Apotek.

  Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere praktiserende læge B for hendes behandling af <****> den 18. december 2007 i sin klinik, jf. autorisationslovens § 17.

  Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere afdelingslæge C for hendes behandling af <****> den 19. december 2007 på skadestuen, <****>, jf. autorisationslovens § 17.

 • Klage over gentagne operationer af byld og fistel efter galdeoperation

  Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere overlæge A for hans behandling af <****> den 8. februar 2008 på kirurgisk afdeling, Sygehus 1, jf. autorisationslovens § 17.

  Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge A for hans behandling af <****> den 16. april og 27. november 2007 samt den 23. september 2008 på kirurgisk, Sygehus 1, jf. autorisationslovens § 17.

  Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere reservelæge B for hendes behandling af <****> den 8. april 2007 på skadestuen, Sygehus 2 jf. autorisationslovens § 17.

  Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere de øvrige læger, der var involveret i behandlingen af <****> i perioden fra den 16. april 2007 til den 30. oktober 2008 på kirurgisk afdeling, Sygehus 1 jf. autorisationslovens § 17.

 • Klage over fejloperation i forbindelse med frilæggelse af hjørnetænder, som led i tandregulering

  Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere specialtandlæge <****> for hendes behandling af <****> den 30. marts 2009 på <****> § 17.