×

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

 • Klage over manglende operation for discusprolaps

  Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge <****> for hendes behandling af <****> i perioden fra den 20. september til den 27. november 2007 på <****>, jf. anordning for Grønland om ikraftsættelse af lægelovens § 6, stk. 1.

 • Klage over at der ikke blev fulgt op på, hvorvidt kapselkamera var passeret

  Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere overlæge A for hans behandling af <****> i perioden fra den 20. november 2007 til den 8. januar 2008 på medicinsk afdeling, Sygehus 1, jf. autorisationslovens § 17.

  Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge B for hans behandling af <****> den 4. december 2007 på medicinsk afdeling, Sygehus 1, jf. autorisationslovens § 17.

 • Klage over manglende blodprøvekontrol efter ordination af Ramipril samt undersøgelse efter iværksættelse af behandling af Selo-Zok hos KOL-patient.

  Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere speciallæge i intern medicin <****> for hans behandling af <****> i perioden fra den 4. januar til den 6. marts 2008 i sin klinik, jf. autorisationslovens § 17.

 • Klage over manglende angivelse i journal af konsekvensen af at afslå intensiv behandling

  Nævnet finder grundlag for at kritisere reservelæge 1, geriatrisk afdeling, Sygehus 1, for hendes journalføring af den information, som hun gav <****> den 24. oktober 2006, herunder hvad <****> tilkendegav på den baggrund, jf. lægelovens § 13, stk. 2.

  Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere reservelæge 1, geriatrisk afdeling, Sygehus 1, i forbindelse med indhentelse af informeret samtykke fra <****> den 24. oktober 2006 på geriatrisk afdeling, Sygehus 1, jf. lov om patienters retsstilling § 6, jf. § 7.

  Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge 2 for hans behandling af <****> i perioden fra den 7. til den 21. juni 2006 samt den 26. juni 2006 på medicinsk afdeling, Sygehus 1, jf. lægelovens § 6.

  Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge 3 for hans behandling af <****> den 4. juli 2006, på intensiv afdeling, Sygehus 1, jf. lægelovens § 6.

  Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere reservelæge 4 for hans behandling af <****> den 10. juli 2006, på intensiv afdeling, Sygehus 2, jf. lægelovens § 6.

  Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge 5 for hans behandling af <****> i perioden fra den 23. august til den 24. oktober 2006, på geriatrisk afdeling, Sygehus 1, jf. lægelovens § 6.

  Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere 1. reservelæge 6 for hans indhentelse af informeret samtykke fra <****> den 24. oktober 2006 på geriatrisk afdeling, Sygehus 1, jf. lov om patienters retsstilling § 6, jf. § 7.

 • Klage over utilstrækkelig sondeernæring og manglende information under terminal pleje

  Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge A for hendes behandling af <****> i perioden fra den 1. oktober 2007 til den 1. januar 2008 på Sygehus 1, jf. autorisationslovens § 17.

  Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge B for hans indhentelse af informeret samtykke fra <****> i perioden fra den 1. oktober 2007 til den 1. januar 2008 på Sygehus 1, jf. sundhedslovens § 15, jf. § 16.

  Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge B for hans behandling af <****> i perioden fra den 1. oktober 2007 til den 1. januar 2008 på Sygehus 1, jf. autorisationslovens § 17.

 • Klage over manglende instruks vedrørende opgaver og kompetence for lægestuderende

  Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere ledende overlæge <****> for hans manglende udfærdigelse af skriftlig instruks vedrørende opgaver og kompetence for den lægestuderende, der virkede som forvagt den 26. juli 2004 på skadestuen, <****>, jf. lægelovens § 6.

  Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere reservelæge <****> for hendes behandling af <****> den 26. juli 2004 på skadestuen, <****>, jf. lægelovens § 6.

 • Klage over manglende observation af væske ind - og udgift

  Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere de sygeplejersker, der var involveret i plejen af <****>, i perioden fra den 24. august til den 13. september 2005 på medicinsk afdeling, Sygehus X, jf. lov om sygeplejersker § 5, stk. 1.

  Da der løbende har været mange sygeplejersker involveret i plejen af <****>, meddeles dette til orientering til afdelingssygeplejerske <****>.

  Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere de læger på ortopædkirurgisk afdeling, Sygehus Y, der var involveret i behandlingen af <****> den 14. september 2005, jf. lægelovens § 6.

  Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere reservelæge <****> for hans behandling af <****> den 15. september 2005 på ortopædkirurgisk afdeling, Sygehus Y, jf. lægelovens § 6.

 • Klage over fejlagtig indgift af stærk smertestillende medicin

  Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere reservelæge <****> for hendes behandling af <****> den 4. marts 2007 på medicinsk afdeling, Sygehus 1, jf. autorisationslovens § 17.

  Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere den sygeplejerske, der administrerede medicin til <****> den 8. marts 2007, medicinsk afdeling, Sygehus 1, jf. autorisationslovens § 17.

  Da det ikke har været muligt for Patientklagenævnet at identificere den pågældende sygeplejerske, sendes afgørelsen til afdelingens ledende overlæge <****> til orientering.

  Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge <****> for hans tilrettelæggelse af arbejdet i forbindelse med medicinadministration til <****> i perioden fra den 4. til den 8. marts 2007, medicinsk afdeling, Sygehus 1, jf. autorationslovens § 17.

 • Klage over at privat klinik ikke imødekom begæring om aktindsigt

  Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere sygeplejerske <****> for hendes håndtering af <****>s anmodninger om aktindsigt i sin journal, jf. lov om patienters retsstilling § 21, stk. 3.

 • Klage over at privat klinik ikke imødekom begæring om aktindsigt

  Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere sygeplejerske <****> for hendes håndtering af <****>s anmodninger om aktindsigt i sin journal, jf. lov om patienters retsstilling § 21, stk. 3.

 • Klage over at privat klinik ikke imødekom begæring om aktindsigt

  Hændelsesforløb <****> var indlagt på <****> fra den 27. til den 29...

 • Klage over manglende observation og dokumentation af meningitispatient

  Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere de sygeplejersker der behandlede <****> fra den 4. april til den 9. april 2006 på medicinsk afdeling, Sygehus 2, jf. lov om sygeplejersker § 5, stk. 1.

  Da der løbende har været mange sygeplejersker involveret i plejen af <****>, meddeles dette til orientering til afdelingssygeplejerske A.

  Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere reservelæge B for hans behandling af <****> den 4. april 2006 på medicinsk afdeling, Sygehus 2, jf. lægelovens § 6.

  Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge C for hendes behandling af <****> den 5. og 7. april 2006 på medicinsk afdeling, Sygehus 2, jf. lægelovens § 6.

  Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge D for hans behandling af <****> den 6. april 2006 på medicinsk afdeling, Sygehus 2, jf. lægelovens § 6.

  Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere reservelæge E for hans behandling af <****> den 9. april 2006 på medicinsk afdeling, Sygehus 2, jf. lægelovens § 6.

  Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge F for hans behandling af <****> den 9. april 2006 på medicinsk afdeling, Sygehus 2, jf. lægelovens § 6.

 • Klage over manglende information af pårørende

  De læger på medicinsk, neurologisk og neurokirurgisk afdeling, <****>, der i perioden fra den 3. til den 18. maj 2000 var involveret i behandlingen af <****>, har ikke overtrådt lægeloven.

  De læger på medicinsk, neurologisk og neurokirurgisk afdeling, <****>, der i perioden fra den 3. til den 18. maj 2000 var involveret i behandlingen af <****>, har ikke overtrådt lægeloven jf. lov om patienters retsstilling ved deres information af hende.

  De sygeplejersker på neurologisk og neurokirurgisk afdeling, <****>, der den 13. og den 14. maj 2000 var involveret i behandlingen af <****>, har ikke overtrådt lov om sygeplejersker.

 • Klage over udlevering af konfiskeret medicin ved udskrivelse af medicinafhængig patient

  Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere reservelæge A for hendes behandling af <****> den 3. december 2006 på medicinsk afdeling, <****>, jf. lægelovens § 6.

  Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere 1. reservelæge B for hans behandling af <****> den 3. december 2006 på medicinsk afdeling, <****>, jf. lægelovens § 6.

  Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere sygeplejerske X for hendes behandling af <****> den 3. december 2006 på medicinsk afdeling, <****>, jf. lov om sygeplejersker § 5, stk. 1.

 • Klage over hyppig udlevering af afhængighedsskabende medicin

  Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere overlæge <****> smerteklinikken, Sygehus X, for hans behandling af <****> i perioden fra den 1. november til den 1. december 2006 på medicinsk afdeling, Sygehus X, jf. lægelovens § 6.

 • Klage over, at indføringshylster til endobag blev efterladt i patient efter operation

  Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere overlæge A for hans behandling af <****> den 20. september 2001 på kirurgisk afdeling, <****>, jf. lægelovens § 6.

  Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere daværende administrerende overlæge B for hendes udfærdigelse af instruks angående kontrolforanstaltninger ved anvendelse af optørringsmateriale, instrumenter mv. i september 2001 på anæstesiafdelingen, <****>, jf. lægelovens § 6.

  Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere sygeplejerske C for hendes behandling af <****> den 20. september 2001 på kirurgisk afdeling, <****>, jf. lov om sygeplejerske § 5, stk. 1.

  Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere de øvrige læger på kirurgisk afdeling, <****>, der var involveret i behandlingen af <****> i perioden fra den 13. marts 2002 til den 24. februar 2003, jf. lægelovens § 6.

  Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere de læger på medicinsk afdeling, <****>, der var involveret i behandlingen af <****> i perioden fra den 5. august 2002 til den 16. januar 2003, jf. lægelovens § 6.

 • Klage over videregivelse af oplysninger om helbredstilstand og prognose til patientens børn

  Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere, at overlæge <****> har videregivet oplysninger om <****> til <****>s datter og søn den 20. september 2006, jf. lov om patienters retsstilling § 23, jf. § 26, stk. 1.

 • Klage over manglende akut CT-scanning ved muligt hovedtraume i forbindelse med fald under alkoholpåvirkning

  Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere overlæge <****> for hans behandling af <****> den 27. august 2006 på akut modtageafdeling, Sygehus 1, jf. lægelovens § 6.

 • Indberetning af utilstrækkelig antibiotikabehandling af 4-årig med mulig meningitis

  Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere læge <****> for hans behandling af <****> den 14. januar 2007 på Sygehus 1, jf. anordning for Grønland om ikraftsættelse af lægelovens § 6, stk. 1.

  Det skal videre indskærpes overfor læge <****> at udvise større omhu i sit fremtidige virke.

 • Klage over sen diagnosticering af lungekræft

  Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere ledende overlæge A for hans behandling og information af <****> i perioden fra den 12. september til den 6. oktober 2006 på medicinsk afdeling, Sygehus X, jf. lægelovens § 6.

  Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge B for hendes indhentelse af informeret samtykke fra <****> den 20. oktober 2006 på onkologisk afdeling, Sygehus Y, jf. lov om patienters retsstilling § 6, jf. § 7.

  Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge C for hans indhentelse af informeret samtykke fra <****> i perioden fra den 24. til den 27. oktober 2006 på onkologisk afdeling, Sygehus Y, jf. lov om patienters retsstilling § 6, jf. § 7.

  Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge B for hendes behandling af <****> den 20. oktober 2006 på onkologisk afdeling, Sygehus Y, jf. lægelovens § 6.

  Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge C for hans behandling af <****> i perioden fra den 24. til den 27. oktober 2006 på onkologisk afdeling, Sygehus Y, jf. lægelovens § 6.