×

Manglende henvisning ved smerter i testis

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn finder grundlag for at kritisere vagtlæge <****> for hans behandling af <****> den 13. maj 2014 hos Lægevagten i Region <****>, da vagtlægen har overtrådt autorisationslovens § 17.

Klagen

Der er klaget over følgende:

  • At <****> ikke modtog korrekt behandling af vagtlæge <****> den 13. maj 2014 hos Lægevagten i Region <****>.

<****> har blandt andet anført, at vagtlæge <****> ikke foranledigede, at der blev foretaget en ultralydsscanning, selvom <****> tidligere havde haft testikelproblemer. Videre er det anført, at der alene blev ordineret antibiotika og smertestillende medicin. Det er endelig anført, at det to dage senere viste sig, at testiklen havde snoet sig og aflukket blodforsyningen, hvorfor den måtte bortopereres.

Begrundelse

Disciplinærnævnet har, medmindre andet er anført, lagt vægt på oplysningerne i journalen.

Den 13. maj 2014 kontaktede <****> på 22 år telefonisk Lægevagten i Region <****>, idet han havde stærke smerter i sin ene testikel. Han blev herefter henvist til undersøgelse hos lægevagten.

Den 13. maj 2014 blev <****> tilset hos lægevagten. Han klagede over smerter og hævelse i højre side af pungen (scrotal). Ved den objektive undersøgelse konstaterede vagtlæge <****>, at den venstre testikel ikke var hævet eller øm. Derimod var der moderat ømhed i den højre testikel, som blev fundet lidt større end den venstre. Videre var der hævelse og ømhed af bitestiklen. Testiklen var ikke optrukket (ikke lejret højere i pungen end den uømme testikel). Læge <****> vurderede, at det drejede sig om betændelse i bitestiklen (epididymitis) og ordinerede antibiotisk behandling.

Disciplinærnævnet kan oplyse, at smerter i pungen, oftest kun i den ene side, er et symptom, som kræver akut vurdering, fordi mistanke om rotation af den ene testikel, såkaldt torsion af testis, vil medføre, at blodforsyningen til denne testikel kan ophøre på grund af rotationen.

Disciplinærnævnet kan videre oplyse, at torsion af testiklen giver smerter og ofte let eller nogen hævelse af testiklen, og det ses hyppigst hos yngre mænd. Hvis blodforsyningen ophører, kan testiklen efter seks til tolv timer tage så meget skade, at den går til grunde. Der kan være optræk til torsion, hvor lette tilfælde kan gå i ro af sig selv, men en ultralydsscanning kan ikke påvise, at det ikke kan komme igen. Ved erkendte tilfælde, som går i ro, kan der foretages en lille operation, hvor testiklen kan fixeres, så den ikke længere kan rotere.

Disciplinærnævnet kan videre oplyse, at betændelse i bitestiklen, såkaldt epididymitis, er en betændelse med bakterier.. Ved epididymitis vil der normalt være rødme af området samt feber, og det rammer oftest ældre mænd.

Disciplinærnævnet kan videre oplyse, at smerter i pungen især kan skyldes torsion af testis eller betændelse i bitestiklen ved testis. Endelig kan smerter skyldes slag, men også knuder med blødning eller betændelse i forbindelse med fåresyge.

Disciplinærnævnet kan endvidere oplyse, at når en patient henvender sig med smerter i pungen er den vigtigste vurdering at afgøre, hvorvidt det drejer sig om torsion eller betændelse i bitestiklen. Da torsion kan medføre alvorlig skade på testiklen, og da tilstanden ikke sikkert klinisk kan skelnes fra for eksempel betændelse i bitestiklen (epididymitis), selv ved en grundig og korrekt objektiv undersøgelse, og da det er vigtigt at tilstanden opdages i tide, skal mænd med nyopståede smerter ved en testikel på vid indikation henvises til nærmere diagnostik i form af scanning og/eller operation.

Det er på denne baggrund disciplinærnævnets vurdering, at læge <****> ikke foretog en relevant behandling, idet han burde have henvist <****> akut til videre udredning for torsio testis, idet det drejede om nyopståede halvsidige smerter i testiklen, samt ikke var oplagte infektionstegn i form af feber eller rødme, som grundlag for at diagnosticere tilstanden som en epididymitis hos en yngre mand, som <****>.

Disciplinærnævnet finder herefter at læge <****> ikke handlede i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard ved behandlingen af <****> i lægevagten den 13. maj 2014.