×

Sagkyndige konsulenter

Opdateret 12. december 2018

Her kan du se en liste over de sagkyndige konsulenter, der er tilknyttet patientklagecentret.

Alderdomssygdomme

Professor, ledende overlæge Else Marie Damsgaard
Overlæge Niels Espensen

Akut medicin

Overlæge Gerhard Tiwald
Overlæge Steen Møiniche
Overlæge Gertrude Elisabeth Ellekilde

Almen medicin

Praktiserende læge Lene Agersnap
Praktiserende læge Lotte Vosmar Denning
Praktiserende læge Karin Bille Hansen
Praktiserende læge Kristian Riis Jensen
Praktiserende læge Anja Kierkegaard Ørum
Praktiserende læge, lektor Erling Kjærulff
Praktiserende læge Karen Ingemann Larsen
Praktiserende læge Torben Mehneke
Praktiserende læge Henning Orsholt
Praktiserende læge Christian Wetterstein Pedersen
Praktiserende læge Charlotte Schulsinger
Praktiserende læge Peter Gaardbo Simonsen
Praktiserende læge Bent Fabricius Stolberg
Praktiserende læge Troels Buus Treebak
Praktiserende læge Frederik Vestergaard
Praktiserende læge Keld Vægter
Praktiserende læge Steffen Peter Johan Bjerring
Praktiserende læge Eske Martens Poulsen
Praktiserende læge Holger Storgaard
Praktiserende læge Flemming Steengaard Olesen
Praktiserende læge Anne Kragh Gotfredsen
Praktiserende læge Heidi Astrid Mühlbrandt
Praktiserende læge Kaare Rossel
Praktiserende læge Annette Corydon
Praktiserende læge Peter Stokvad
Praktiserende læge Mads Valberg Hemmingsen
Praktiserende læge Jytte Rothmann Johansen
Praktiserende læge Bue Fogh Juvik
Praktiserende læge Karen Ingemann Larsen

Anæstesiologi

Overlæge, dr. med. Jeppe Lund
Overlæge, ph.d. Anders Gadegaard Jensen
Overlæge Bjørn Dehlie
Overlæge Birte Sørensen
Overlæge Henning Brinkenfeldt

Arbejdsmedicin

Overlæge Jane Frølund Thomsen

Ambulancebehandler

Ambulancebehandler Søren Korsgaard
Ambulancebehandler Erik Juel Larsen
Ambulancebehandler Per Næsby
Ambulancebehandler Mogens Nørgaard Fløe Pedersen
Ambulancebehandler Peder Søegaard
Ambulancebehandler Michael Lund Byskov

Apotekere

Bandagister

Bandagist Tine Falsig Kølbæk

Bioanalytikere

Bioanalytiker Anne-Marie Flensborg
Bioanalytiker Hanne Nielsen
Vicefunktionschef, bioanalytiker Margit Olsen
Bioanalytiker Carsten Bjørn Pedersen
Bioanalytiker Jenny Rahbek Pedersen
Bioanalytiker Hans Aage Vollert

Blodsygdomme

Overlæge Per Boye Hansen
Specielansvarlig overlæge Dorthe Rønnov-Jessen
Overlæge Jacob Haaber Christensen

Brysthulekirurgi

Overlæge Morten Hagelskær Helvind
Overlæge Poul Erik Mortensen

Børnepsykiatri

Overlæge Anne Heurlin
Speciallæge Farideh Radis

Børnesygdomme

Overlæge Per Albertsen
Overlæge Jesper Andersen
Overlæge Bent Helmuth Klug
Overlæge, ph.d. Charlotte Olesen
Professor, overlæge, dr.med. John R. Østergaard

Ergoterapi

Ergoterapeut Debbie Thorsø Christensen
Ergoterapeut Vibeke Stærup Dinesen
Ergoterapeut Julie Boeberg Jensen

Farmaceuter

Farmaceut Vural Kocak
Farmaceut Allan Mikael Schrøder

Farmakonomer

Farmakonom Christel Gianna Romsø
Farmakonom Dorthe Bonne

Fodterapi

Fodterapeut Therese Rye Jørgensen

Fysioterapi

Fysioterapeut Tue Bjarke Flader
Fysioterapeut Behnam Liaghat
Fysioterapeut Pernille Rask
Fysioterapeut Michala Skelbæk-Melsted

Gigtsygdomme/Reumatologi

Overlæge, ph.d. Thomas Hahn
Ledende overlæge, dr. med. Jesper Nørregaard
Speciallæge Arne Nyholm Gam
Specialansvarlig overlæge Tove Lorenzen
Overlæge Claus Rasmussen

Gynækologi og obstetrik

Ledende overlæge Charlotte Wilken-Jensen
Overlæge Anders Puggaard Atke
Overlæge Jens Fuglsang
Overlæge Lone Egly Hvidman
Overlæge Lars Høj
Speciallæge Lars Kambjerre
Overlæge Aage Knudsen
Ledende overlæge Lars Mikael Alling Møller
Speciallæge Martin Rudnicki
Overlæge Jannie Dalby Salvig
Overlæge Morten Beck Sørensen
Overlæge Mohammad Rohi El Cheikh Khalil
Overlæge, professor, dr. med. Gunnar Lose

Hjerte- og kredsløbssygdomme

Overlæge Ulrik Abildgaard
Overlæge dr. med. Niels Holmark Andersen
Overlæge Peter Karl Jacobsen
Overlæge ph.d. Jesper Khédri Jensen
Overlæge, dr. med. Henning Mølgaard
Ledende overlæge, dr. med. Henrik Nielsen
Overlæge dr. med. Niels Tønder

Hormonsygdomme

Overlæge, ph.d. Pernille Hermann
Overlæge, dr. med. Henning Friis Juhl
Overlæge dr. med. ph.d. Steen Joop Bonnema
Overlæge Ebbe Eldrup
Speciallæge Ulla Friis Feldt-Rasmussen

Hud- og kønssygdomme

Overlæge Michael Heidenheim
Overlæge Henrik Frank Lorentzen
Speciallæge Christin Maier

Infektionsmedicin

Overlæge, dr.med. professor Peter Skinhøj
Overlæge, lektor, dr. med. Carsten Schade Larsen
Speciallæge Axel Gustav Lerche

Jordemodervæsen

Jordemoder Hanne Engelund
Jordemoder Marianne Brandstrup Larsen
Afdelingsjordemoder Anne Poulsgaard Lidegaard
Jordemoder Tine Kirk Lind
Jordemoder Charlotte Engholm Lyngsø
Udviklingsjordemoder Lise Jul Scharff
Jordemoder Mette Kiel Smed

Kiropraktorer

Kiropraktor Karin Moesgaard Jensen
Kiropraktor Jan Nordsteen
Kiropraktor Claudia Franz

Karkirurgi

Overlæge ph.d. Jonas Peter Eiberg
Overlæge Jes Sandermann
Overlæge, dr. med. Henrik Hegaard Sillesen

Kirurgi

Overlæge Niels Christian Bentzon
Ledende overlæge Henrik Lavlund Flyger

Klinisk biokemi

Overlæge Nete Hornung

Klinisk fysiologi

Lægelig chef Bente Sonne

Klinisk genetik

Overlæge Jens Michael Hertz
Afdelingslæge Susanne Timshel

Klinisk immunologi

Adm. overlæge Kim Varming

Klinisk farmakologi

Professor Overlæge dr. med. Henrik Enghusen Poulsen

Klinisk neurofysiologi

 

Klinisk tandteknikere

Klinisk tandtekniker Heidi Overgaard Wulff
Klinisk tandtekniker Marianne Rosenbeck
Klinisk tandtekniker Lars Kongsbak
Klinisk tandtekniker Kim Ræv Rasmussen

Kræftsygdomme

Overlæge Mads Agerbæk
Overlæge Elo Verner Andersen
Overlæge Søren Cold
Overlæge Jeppe Friborg
Afdelingslæge Kenneth Hofland
Ledende overlæge Peter Sørensen
Læge Hans Skovgaard Poulsen

Lungesygdomme

Ledende overlæge Hanne Madsen
Overlæge Pia Thaning
Speciallæge Uffe Christian Heitmann Bødtger
Overlæge Poul Henning Madsen
Speciallæge Bente Juhl

Mave-tarmsygdomme (kirurgiske)

Professor, overlæge Lars Bo Svendsen
Overlæge Alan Patrick Ainsworth
Professor, overlæge dr. med. Thue Bisgaard
Adm. overlæge Anders Brask Fischer
Overlæge Hans Jørgen Gyrtrup
Overlæge Niels Daniel Hansen de Haas
Overlæge Jakob Lykke
Ledende overlæge Henrik Møller
Professor, overlæge, dr. med. Niels Qvist
Overlæge Ole Roikjær
Overlæge Lars Tue Sørensen
Overlæge Carl Frederik Nagell
Professor, overlæge dr. med. Frank Viborg Mortensen
Overlæge Peter Kissmeyer-Nielsen

Mave-tarmsygdomme (medicinsk)

Overlæge, ph.d. Jakob Seidelin
Ledende overlæge Torben Knudsen
Overlæge, klinisk lektor Jørgen Steen Agnholt
Overlæge, ph.d. Søren Lyhne
Klinikchef, overlæge Thomas Møller Jensen

Medicinske nyresygdomme

Ledende overlæge, dr. med. Hans Dieperink
Overlæge Kjeld Erik Otte

Neurokirurgi

Overlæge, dr. med. Claus Andersen
Afdelingslæge Jens Jakob Riis
Afdelingslæge Frederikke Aabo-Rosendal
Speciallæge Lars Westergaard
Overlæge Peter Duel
Overlæge Frederik Busch

Neurologi

Overlæge Jens Anders Gyring
Overlæge Claus Madsen
Speciallæge Lars Kristian Storr
Afdelingslæge Claus Ziegler Simonsen
Speciallæge Pia Würtzen Norup
Overlæge dr.med. Jens Ole Jarden
Overlæge Jalal Alimoradi

Optikere

Optiker Henrik Holton
Optiker Torsten Duedal Jensen

Ortopædkirurgi

Ledende overlæge Sten Larsen
Overlæge Lasse Danborg
Overlæge Boe Falkenberg
Overlæge Søren Fruensgaard
Speciallæge Jørgen Gottlieb
Overlæge Karin Anna Else Höhndorf
Overlæge Hans Peter Jensen
Overlæge Claus Munk Jensen
Overlæge Hans Isbrandt Gad Johannsen
Overlæge dr. med. Frank Skydsgaard Linde
Overlæge Carsten Fladmose Madsen
Overlæge Per Pallesen
Speciallæge Thomas Prynø
Afdelingslæge Bente Schumacher
Overlæge Svend Erik Østgaard
Overlæge Thomas Lind
Speciallæge Svend Erik Christiansen
Overlæge Annette Sylvest
Ledende overlæge Marianne Breddam

Plastikkirurgi

Speciallæge Lena Felicia Carstensen
Speciallæge Thomas Bo Jensen
Overlæge Peter Andreas Siemssen
Speciallæge Lars Bjørn Stolle
Overlæge Anne Lene Wagenblast
Speciallæge Jørgen Hill-Madsen
Overlæge Troels Michael Tei

Plejehjemsassistenter

Sektionsleder Gitte Milling-Ônnerth

Psykiatri

Speciallæge Maj-Britt Abel
Læge Gitte Ahle
Overlæge Ellen Margrethe Christensen
Overlæge Erik Dahl
Ledende overlæge, dr. med. Susanne Feierskov
Overlæge Matilde Lajer
Overlæge Anne Margrethe Frank Lindhardt
Overlæge Lis Middelbo Outzen
Overlæge Johan Kristian Oehlenschlæger
Overlæge Anne Vollmer-Larsen
Overlæge Ph.d. Elisabeth Shirin Tehrani
Speciallæge Simon Anders Ploug Gartner

Psykologi

Psykolog Bo Snedker Boman
Psykolog Pusjka Helene Cohn
Psykolog Niels Kasper Jørgensen

Radiografer

Radiograf Jens Ryttov Adriansen

Røntgenundersøgelse

Overlæge Henning Dons-Jensen
Overlæge Leif Hovgaard Sørensen
Professor, overlæge, dr. med. Henrik Thomsen
Overlæge Trine Fabricius Torfing
Overlæge Peter Sommer Ulriksen
Overlæge dr. med. Thomas Bretlau
Overlæge Michel Bach Hellfritzsch
Overlæge Bo Waage Nyhuus

Socialmedicin

Ledende regionssocialoverlæge Ulrik Steen

Social- og sundhedsassistenter

Social- og sundhedsassistent Inger Lis Andersen
Social- og sundhedsassistent Gitte Schneider

Sygehjælper

Sygehjælper Hanna Manley Jokumsen
Sygehjælper Gitte Schneider
Sygehjælper Inger Lis Andersen

Sygepleje

Ledende oversygeplejerske Lis Horstmann Nøddeskou
Sygeplejerske Bettina Bisgaard
Afdelingssygeplejerske Helle Ann Bülow-Olsen
Ledende oversygeplejerske Helle Gert Christensen
Sygeplejerske Gerda Hørup Dalsgaard
Sygeplejerske Peter Dzougov
Ledende oversygeplejerske Lone Glistrup
Afdelingssygeplejerske Heidi Grejsen
Sygeplejerske Frank Flindt Hansen
Sundhedsplejerske Susanne Hede Jensen
Sygeplejerske Susanne Lykke Hermansen
Sygeplejerske Gitte Holm
Hjemmesygeplejerske Inge Jekes
Sygeplejerske Lise Lotte Jensen
Afdelingssygeplejerske Susanne Ravn Jørgensen
Afdelingssygeplejerske Anne Britta Nielsen
Oversygeplejerske Karin Bundgaard Nielsen
Sygeplejerske Bente Nielsen
Oversygeplejerske Carsten Michel Pedersen
Sygeplejerske Elsebeth Poulsen
Sygeplejerske Janne Redder
Afdelingssygeplejerske Mette Ring
Afdelingssygeplejerske Karin Fietje Steen
Oversygeplejerske Karina Thorsteinson
Sygeplejerske Pernille Thye
Afdelingssygeplejerske Marian Trondhjem
Sygeplejerske Anette Weibrecht
Oversygeplejerske Niels Pedersen
Sygeplejerske Jakob Wulff
Sygeplejerske Ann Sønderdahl
Sygeplejerske Vibeke Hejgaard Nielsen
Sygeplejerske Cecilie Ane Juul Bonderup

Tandlæger

Tandlæge Jette Fries
Specieltandlæge Kirsten Holm
Tandlæge Flemming Isidor
Overtandlæge Janek Dalsgaard Jensen
Tandlæge Eva Karring
Tandlæge Birgit Kenrad
Tandlæge Anne Marie Lynge Pedersen
Overtandlæge Kristian Bøgild Rude
Overtandlæge Henning Tønning
Specieltandlæge Henriette Vedtofte
Tandlæge Vibeke Würtz
Overtandlæge Esben Aagaard
Specieltandlæge Mette Marcussen
Tandlæge Lars Nygaard
Specieltandlæge Jørgen Rostgaard Krag
Tandlæge Rodrico Lopez
Tandlæge Anne-Mette Halberstadt
Tandlæge Charlotte Kring Møller
Tandlæge Pia Sloth-Lisbjerg
Tandlæge Charlotte Martens Ljungmann
Tandlæge Lone Forner
Tandlæge Lars Nielsen
Tandlæge Lina Winge Pedersen
Tandlæge Betina Grønbæk
Tandlæge Hanne Bahrt
Tandlæge Jørgen Schandell Bruun
Tandlæge Eren Cicek
Tandlæge Sonbol Fatemi
Tandlæge Sven Riber
Tandlæge Kasper Holm-Busk
Tandlæge Annette Buus Kragegaard
Tandlæge Bente Harre
Tandlæge Reiff Furdal
Tandlæge Sofie Pontoppidan Götke
Tandlæge Peter Dahl-Rasbech
Tandlæge Michael Kristensen
Tandlæge Jette Nedergaard Jørgensen
Tandlæge Birthe From
Tandlæge Ian Pedersen
Tandlæge Mette Weinrich
Tandlæge Troels Bakholdt
Tandlæge Anders Vogt
Tandlæge Merete Wurr
Tandlæge Steen Boss
Tandlæge Gitte Olsen Kowalczyk
Tandlæge Lone Kjems Vester
Tandlæge Peter Anthonisen
Tandlæge Hanne Hauge Bach
Tandlæge Tamás Sztancsik
Tandlæge Kristian Thesbjerg
Tandlæge Søren Bach-Petersen
Tandlæge Pia Scejdysz Jensen
Tandlæge Martin Bagger
Tandlæge Anders Mikkelsen

Tandplejer

Tandplejer Karin Lassen
Tandplejer Merete Valentinus

Urinvejskirurgi

Ledende overlæge Ulla Geertsen
Læge Mette Lind Holm
Professor, overlæge, dr.med. Lars Lund
Overlæge Peter Lyngdorf
Overlæge Per Zier Rathenborg

Vævs- og celleundersøgelser

Overlæge Eva Balslev
Ledende overlæge, dr. med. Karsten Nielsen

Øjensygdomme

Overlæge Daniella Bach-Holm
Overlæge Peter Jeppesen
Overlæge Anders Kruse
Speciallæge Inge Stendevad Nielsen
Overlæge Jens Christian Nørregaard

Øre-næse-halssygdomme

Overlæge Troels Bundgaard
Overlæge Aksel Møller Grøntved
Speciallæge Kim Werther
Overlæge Christoffer Holst Hahn
Speciallæge Jacob Melchiors