×

Dialog om din klage

Opdateret 29. juni 2018

Du har mulighed for en dialog med repræsentanter fra regionen om din klage, når du klager over behandling i sundhedsvæsenet, som regionen har betalt for – fx en konsultation hos din egen læge eller sygehusbehandling.

Dialogen vil ofte foregå med de sundhedspersoner, der har behandlet dig, og det giver dig en unik mulighed for at tale med dem om, hvordan du oplevede din behandling. Du har måske nogle uafklarede spørgsmål, du godt vil stille. Det kan også være, at du har brug for at høre dem forklare, hvorfor de handlede, som de gjorde. 

Du kan tage en bisidder med til dialogen – fx en ven eller et familiemedlem. Du kan også vælge at få en uddannet bisidder med fra Danske Patienter. Du kan læse om bisidderordningen på Danske Patienters hjemmeside

Din dialog hjælper andre

Dialogen er først og fremmest din mulighed for at tale om, hvad du har oplevet, og hvad du mener kan blive bedre.

Samtidig får sundhedsvæsenet mulighed for at lære af dit forløb. Din dialog kan være med til at forbedre rutiner og behandlinger og sikre, at det, der skete for dig, ikke sker for en anden.

Klik her for at læse mere om, hvordan en dialog foregår.