×

Forældelsesfrister

27. august 2019

Vær opmærksom på forældelsesfristerne, inden du klager:

2 års frist
Du skal indsende din klage, inden der er gået to år, efter at du er blevet eller burde være blevet bekendt med det forhold, du klager over. Jf. klage- og erstatningsloven § 3a.

Det betyder, at sagen risikerer at være forældet, hvis du for eksempel har fået tilbudt en behandling i 2015, som du allerede på undersøgelsestidspunktet mente var mangelfuld, men ikke klagede over inden for to år.

5 års frist
Klagen skal indsendes til Styrelsen for Patientklager senest fem år efter den dag, hvor forholdet, du klager over, fandt sted, til den dag, du indsender din klage til Styrelsen for Patientklager. Jf. klage- og erstatningsloven § 3a

Det betyder, at sagen altid er forældet, hvis der er gået mere end fem år fra den dag, hvor forholdet, du klager over, fandt sted, til den dag, du indsender din klage til Styrelsen for Patientklager.