×

Klag over afgørelse fra Patienterstatningen

Opdateret 25. juni 2018

Du kan klage over din afgørelse fra Patienterstatningen om erstatning for behandlingsskader eller lægemiddelskader.

Der er mulighed for at få erstatning, hvis du som patient er kommet til skade som følge af en behandling i sundhedsvæsenet (behandlingsskade), eller hvis du har fået bivirkning af et lægemiddel (lægemiddelskade).

Din sag skal først anmeldes til Patienterstatningen, som behandler sagen og træffer en afgørelse.

Hvis du er utilfreds med Patienterstatningens afgørelse, kan du klage til Ankenævnet for Patienterstatningen.

Klagefrist 

Klagefristen er afhængig af, hvornår Patienterstatningen har truffet den afgørelse, du vil klage over.

Afgørelser truffet den 1. juli 2018 eller senere

Vi skal modtage din klage senest 1 måned fra den dag, hvor Patienterstatningen meddelte dig afgørelsen, hvis afgørelsen er truffet den 1. juli 2018 eller senere.

Afgørelser truffet før den 1. juli 2018

Vi skal modtage din klage senest 3 måneder fra den dag, hvor Patienterstatningen meddelte dig afgørelsen, hvis afgørelsen er truffet inden den 1. juli 2018.

Sådan klager du

For at klage til Ankenævnet for Patienterstatningen skal du gå til www.borger.dk. Her skal du udfylde og indsende et klageskema.

Læs mere om hvordan på siden Sådan klager du. Her kan du også læse, hvordan du klager, hvis du ikke har NemID.