×

Ankenævnets sammensætning

Opdateret 7. september 2018

Her kan du se, hvem der er medlemmer af Ankenævnet for Patienterstatningen.

Ankenævnet for Patienterstatningen er sammensat efter § 58 a i lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet. Ankenævnet består af en formand og ni andre medlemmer:

 

Formænd og næstformænd udpeget af sundheds- og ældreministeren

Landsdommer Jan Uffe Rasmussen (Formand)
Byretsdommer Merete Engholm (Næstformand)
Byretsdommer Alex Elisiussen (Næstformand)
Landsdommer Linda Hangaard (Næstformand)
Landsdommer Karen Foldager (Næstformand)
Byretsdommer Lone Bach Nielsen (Næstformand)
Byretsdommer Jette Christiansen (Næstformand)
Byretsdommer Thomas Faarup (Næstformand)
Landsdommer Inge Neergaard Jessen (Næstformand)
Byretsdommer Knud Erik Schmidt (Næstformand)

 

Sagkyndige medlemmer udpeget af Sundhedsstyrelsen

Viggo Kristiansen
Ole Haagen Nielsen
Peder Graversen
Ole Mathiesen
Mogens Tange
Peter Helmig
Mark Krasnik
Frank Madsen
Peter Stæhr
Michael Skettrup
Jens Benn Sørensen
Peter Gebuhr 
Stig Storgaard Jakobsen
Henriette Klit
Claus Wendtland Henriksen
Mogens Jakobsen
Sten Larsen
Jesper Sonne
Ole Ovesen
Anne Tøttrup Klith

 

Suppleanter 
Allan Hjortrup
Ander Kruse
Michael Nielsen
Gitte Ahle
Troels K. Bergmann

 

Medlemmer udpeget af regionsrådene i forening (Danske Regioner)

Birgitte Haahr
Lise Rørbæk von Liienskjold 
Charlotte Schultz
Camilla Rosenvang
Marit Karina Buccarella 
Lasse Sveistrup
Flemming Nielsen
Vickie Foged
Birgitte K. Poulsen
Hans Peder Gravesen

 

Suppleanter 
Charlotte Lindstrøm
Conny Orluff 

 

Medlemmer udpeget af KL (Kommunernes Landsforening)

Jakob Bigum Lundberg
Jens Damsø Pedersen
Dorthe Olsen 
Anne Krøjer
Jan Lindegaard
Inge Jekes
Camilla Lykkegaard Sørensen  
Tatiana Hjorth Sørensen
Herle Klifoth
Ove G. Jensen

 

Suppleant 
Pernille Bechlund

 

Medlemmer udpeget af Forsikring & Pension

Lars Bøgh Mikkelsen
Kurt Rasmussen
Nanna Hvedstrup
Henrik Egeskov
Berit Torm
Claus Norup Saaby
Rehman Butt
Mark Gramstrup Wriedt
Michael Rosenkilde-Hansen
Ida Marie Ida Marie Lindberg

 

Suppleanter
Naja Locht Pedersen
Stine Pedersen

 

Medlemmer udpeget af Advokatrådet

Kristine Schmidt Usterud
Lone Hougaard
Mikkel Bensby Nøhr
Thomas Arleth
Søren Isaksen
Christina Neugebauer
Martin Haug
Niels Hjortnæs
Jesper Perregaard
Emilie Therese Sylow

 

Suppleanter
Brian Bruun Hansen

 

Medlemmer udpeget af Forbrugerrådet Tænk

Per Jensen
Anita Barbesgaard
Birgith Sloth 
Inge Pallesen
Tayo Lille Andreasen
Nina Rahbek
Rasmus Ladegaard Slot
Sine Jensen

 

Suppleanter
Regitze Buchwaldt
Zanny Arina Lundgaard

 

Medlemmer udpeget af Danske Handicaporganisationer

Elsemarie Kraul
Anette Thomsen
Flemming Kjersgaard Johansen
Freddy Nielsen
Palle Eli Jensen
Ejnar Pedersen
Stella Steengaard
Lisbeth Holmgaard
Thorkil Kjær
Irene Hjortshøj

 

Medlemmer udpeget af Danske Patienter

Rikke Albret
Karl Vilhelm Nielsen
Lone Haar
Lise Van Brugge
Charlotte Nielsen
Gorm B. Jensen
Jørgen Nielsen
Sven Gerner Nielsen
Jan Jensen
Stefan Dan Opresnik Jorlev

 

Suppleanter
Anja Petersen