×

Sådan klager du

Opdateret 25. juni 2018

For at klage til Ankenævnet for Patienterstatningen skal du gå til www.borger.dk. Her skal du udfylde og indsende et klageskema. Du skal logge på med NemID.

www.borger.dk kan du læse mere om, hvilke oplysninger du skal have klar for at klage.

Det er et lovkrav, at klager til Ankenævnet for Patienterstatningen skal indsendes digitalt via borger.dk.

Klage hvis du ikke har NemID

Du kan blive fritaget for at indgive klagen digitalt, hvis du er fritaget for digital post i din kommune, hvis du ikke kan få NemID eller hvis du ikke har mulighed for at anvende computer. Det kan for eksempel være på grund af fysisk eller psykisk sygdom, særlige handicaps, alder eller manglende IT-kompetencer. Socialt udsatte borgere, hjemløse, borgere med sprogvanskeligheder kan også blive undtaget fra kravet om, at klagen skal indgives digitalt.

Hvis du mener, at du ikke er i stand til at indgive din klage digitalt, kan du sende klagen med almindelig post til Ankenævnet for Patienterstatningen, Olof Palmes Allé 18 H, 8200 Aarhus N. Du skal i klagen forklare, hvorfor du mener, at du er forhindret i at klage digitalt.

Det er ankenævnets sekretariat (Styrelsen for Patientklager), der afgør, om du kan blive fritaget for at indsende klagen digitalt.