×

Klag over afslag på abort eller sterilisation

Opdateret 29. juni 2018

Hvis du har fået afslag på din ansøgning om tilladelse til abort, fosterreduktion eller sterilisation fra et af de regionale abort- og sterilisationssamråd, kan du klage til Abortankenævnet i Styrelsen for Patientklager.

Du klager ved at meddele samrådets sekretariat, at du ønsker at klage til Abortankenævnet.

Sagsbehandlingstid

Fosterreduktion og abort

I sager om tilladelse til fosterreduktion og abort træffer Abortankenævnet normalt afgørelse inden for 1 – 2 arbejdsdage. Det kan dog forekomme, at Abortankenævnets behandling af din sag tager lidt længere tid, idet hvert medlem af Abortankenævnet kan kræve, at der tilvejebringes yderligere oplysninger. Tilladelse til abort kan kun gives, hvis Abortankenævnets medlemmer er enige om, at tilladelse skal gives.

Sterilisation

Da ankesager om sterilisation ikke er af så hastende karakter, bliver de ikke behandlet lige så hurtigt. Men det tilstræbes, at disse sager bliver behandlet på det førstkommende telefonmøde eller ved et af Abortankenævnets faste møder.

Procedure

  1. Når du indgiver din klage sender samrådet, senest dagen efter, klagen til Abortankenævnets sekretariat.
  2. Abortankenævnet afholder, typisk dagen efter de har modtaget din klage, et telefonmøde. Her træffer de en afgørelse på baggrund af det skriftlige materiale, der ligger i sagen. Hvis du har ønsket at supplere din ankesag mundtligt, sker det typisk telefonisk til nævnets formand.
  3. Det regionale abort- og sterilisationssamråd modtager afgørelsen telefonisk.
  4. Abortankenævnets fulde afgørelse, som indeholder en redegørelse af sagen og Abortankenævnets begrundelse, sendes i løbet af nogle få dage.