×

Sterilisation

Opdateret 29. juni 2018

Sterilisation er et operativt indgreb, der gør, at du efter indgrebet ikke længere kan få børn biologisk. Både mænd og kvinder har mulighed for at blive steriliseret. 

Fri adgang

Du har fri adgang til sterilisation, hvis du:

  • har bopæl i Danmark.
  • er fyldt 18 år.
  • er i stand til at forstå betydningen af indgrebet.

Ønsker du at blive steriliseret, skal du henvende dig til din læge eller region. Det er også hos din læge, at du kan få nærmere oplysninger om indgrebet og dets konsekvenser.

Refleksionsperiode

Hvis du er 18 år men endnu ikke er fyldt 25 år, gælder der en refleksionsperiode på 6 måneder. Indgrebet kan således først foretages 6 måneder efter det tidspunkt, hvor du har fået tilbudt behandling på sygehus eller i speciallægepraksis.

Tilladelse til sterilisation

Du skal søge om tilladelse til sterilisation fra et regionalt samråd, hvis:

  • du er under 18 år.
  • du er ude af stand til at forstå betydningen af indgrebet.
  • det er betænkeligt, at du selv anmoder om sterilisation.

Du ansøger om tilladelse til sterilisation enten via din læge eller region. I forbindelse med ansøgningen tilbyder kommunen et samtaleforløb med en seksualvejleder eller en socialrådgiver. I en eller flere samtaler kan deltage en person, der er særligt uddannet som brugervejleder.

Det er muligt at klage over samrådets beslutning. Hvis du får afslag på din ansøgning om tilladelse til Sterilisation.