×

Disciplinærnævnets kompetence

Opdateret 29. juni 2018

Her kan du få generel information om hvilke sagsområder, der kan behandles af disciplinærnævnet.

Sundhedsvæsenets disciplinærnævn behandler: 

  • klager over den faglige virksomhed, der udøves af en række forskellige persongrupper inden for sundhedsvæsenet i Danmark. Ved faglig virksomhed forstås ikke kun behandling og pleje, som udføres af sundhedspersonalet.
  • klager vedrørende de mere konkrete pligter knyttet til behandlingen og plejen, såsom klager over
    • information og indhentelse af samtykke
    • udfærdigelse af lægeerklæringer
    • journalføring
    • overtrædelse af reglerne om tavshedspligt

Nævnet behandler også indberetninger fra Styrelsen for Patientklager og Lægemiddelstyrelsen, hvis det vurderes, at der er grundlag for kritik eller anden sanktion