×

Sagkyndige konsulenter

Opdateret 28. marts 2019

Her kan du se en liste over de sagkyndige konsulenter, der er tilknyttet patientklagecentret.

Alderdomssygdomme

Professor, ledende overlæge Else Marie Damsgaard

Overlæge Niels Espensen

Akut medicin

Overlæge Gerhard Tiwald

Overlæge Steen Møiniche

Overlæge Gertrude Elisabeth Ellekilde

Almen medicin

Praktiserende læge Lene Agersnap

Praktiserende læge Steffen Peter Johan Bjerring

Praktiserende læge Lotte Vosmar Denning

Praktiserende læge Bo Egelund

Praktiserende læge Nils Jørn Frølich

Praktiserende læge Anne Kragh Gotfredsen

Praktiserende læge Kristian Riis Jensen

Praktiserende læge Jytte Rothmann Johansen

Praktiserende læge Bue Fogh Juvik

Praktiserende læge Anja Kierkegaard Ørum

Praktiserende læge Erling Kjærulff

Praktiserende læge Karen Ingemann Larsen

Praktiserende læge Jacob Marsvin Laurberg

Praktiserende læge Torben Mahneke

Praktiserende læge Heidi Astrid Mühlbrandt

Praktiserende læge Flemming Steengaard Olesen

Praktiserende læge Christian Wetterstein Pedersen

Praktiserende læge Eske Martens Poulsen

Praktiserende læge Kaare Rossel

Praktiserende læge Charlotte Schulsinger

Praktiserende læge Peter Gaardbo Simonsen

Praktiserende læge Peter Stokvad

Praktiserende læge Bent Fabricius Stolberg

Praktiserende læge Holger Storgaard

Praktiserende læge Peter Stæhr

Praktiserende læge Troels Buus Treebak

Praktiserende læge Keld Leif Vægter

Anæstesiologi

Overlæge Henning Korre Brinkenfeldt

Overlæge Bjørn Dehlie

Overlæge, ph.d. Anders Gadegaard Jensen

Overlæge, dr. med. Jeppe Lund

Overlæge Birte Ulla Sørensen

Arbejdsmedicin

Overlæge Jane Frølund Thomsen

Overlæge Gert Frank Thomsen

Ambulancebehandler

Ambulancebehandler Mogens Nørgård Fløe Pedersen

Ambulancebehandler Søren Korsgaard

Ambulancebehandler Erik Juel Larsen

Ambulancebehandler Per Næsby

Ambulancebehandler Peder Søegaard

Bandagister

Bandagist Tine Falsig Kølbæk

Bioanalytikere

Bioanalytiker Hanne Nielsen

Bioanalytiker Margit Olsen

Bioanalytiker Carsten Bjørn Pedersen

Bioanalytiker Jenny Rahbek Pedersen

Bioanalytiker Hans Aage Vollert

Blodsygdomme

Overlæge Jacob Haaber Christensen

Overlæge Per Boye Hansen

Overlæge Dorthe Rønnov-Jessen

Brysthulekirurgi

Overlæge Søren Bak

Overlæge Christian A Lildal R Carranza

Overlæge Morten Hagelskær Helvind

Overlæge Poul Erik Mortensen

Overlæge, dr. med. Peter Skov Olsen

Overlæge Jens Juel Thiis

Børnepsykiatri

Overlæge Anne Heurlin

Speciallæge Farideh Radis

Ledende overlæge Annette Taastrøm

Børnesygdomme

Overlæge Per Albertsen

Overlæge Jesper Andersen

Overlæge Bent Helmuth Klug

Overlæge, dr. med. Kim Kristensen

Overlæge, ph.d. Charlotte Olesen

Professor, overlæge, dr.med. John Rosendahl Østergaard

Ergoterapi

Ergoterapeut Debbie Thorsø Christensen

Ergoterapeut Vibeke Stærup Dinesen

Ergoterapeut Julie Boeberg Jensen

Farmaceuter

Farmaceut Vural Kocak

Farmaceut Allan Mikael Schrøder

Farmakonomer

Farmakonom Christel Gianna Romsø

Farmakonom Dorthe Bonne

Fodterapi

Fodterapeut Inge Therese Jørgensen

Fysioterapi

Fysioterapeut Tue Bjarke Flader

Fysioterapeut Behnam Liaghat

Fysioterapeut Pernille Rask

Fysioterapeut Michala Ammitzbøll Skelbæk-Melsted

Gigtsygdomme/Reumatologi

Speciallæge Arna Nyholm Gam

Overlæge, ph.d. Thomas Hahn

Speciallæge Flemming Klein

Overlæge Tove Lorenzen

Ledende overlæge, dr. med. Jesper Nørregaard

Overlæge Claus Rasmussen

Gynækologi og obstetrik

Ledende overlæge Charlotte Wilken-Jensen

Overlæge Anders Puggaard Atke

Overlæge Jens Fuglsang

Overlæge Lone Egly Hvidman

Overlæge Lars Høj

Overlæge Mohammad Rohi El Cheikh Khalil

Overlæge Aage Knudsen

Professor, overlæge, dr. med. Gunnar Lose

Ledende overlæge Lars Mikael Alling Møller

Speciallæge Peter Martin Rudnicki

Overlæge Morten Beck Sørensen

Hjerte- og kredsløbssygdomme

Overlæge Ulrik Abildgaard

Overlæge dr. med. Niels Holmark Andersen

Overlæge, ph.d. Jesper Khédri Jensen

Overlæge, dr. med. Henning Mølgaard

Ledende overlæge, dr. med. Henrik Nielsen

Overlæge dr. med. Niels Tønder

Hormonsygdomme

Overlæge, dr. med. Ph.d. Steen Joop Bonnema

Overlæge Ebbe Eldrup

Speciallæge Ulla Friis Feldt-Rasmussen

Overlæge, ph.d. Anne Pernille Hermann

Overlæge, dr. med. Henning Friis Juhl

Hud- og kønssygdomme

Overlæge Michael Heidenheim

Overlæge Henrik Frank Lorentzen

Speciallæge Jakob Torp Madsen

Speciallæge Christin Maier

Infektionsmedicin

Overlæge, lektor, dr. med. Carsten Shade Larsen

Speciallæge Axel Gustav Lerche

Ledende overlæge, dr. med. Peter Skinhøj

Intern medicin

Overlæge Gerhard Tiwald

Jordemodervæsen

Jordemoder Hanne Engelund

Jordemoder Marianne Brandstrup Larsen

Overjordemoder Anne Lidegaard

Jordemoder Charlotte Egholm Lyngsø

Jordemoder Lise Jul Scharff

Kiropraktorer

Kiropraktor Claudia Franz

Kiropraktor Karin Moesgaard Jensen

Kiropraktor Jan Nordsteen

Karkirurgi

Overlæge, ph.d. Jonas Peter Eiberg

Overlæge, dr. med. Henrik Hegaard Sillesen

Kirurgi

Overlæge Niels Christian Bentzon

Ledende overlæge Henrik Lavlund Flyger

Overlæge Marianne Djernes Lautrup

Klinisk farmakologi

Professor, overlæge, ph.d. Henrik Enghusen Poulsen

Klinisk genetik

Professor, overlæge, dr. med. Jens Michael Hertz

Klinisk tandteknikere

Klinisk tandtekniker Lars Kongsbak

Klinisk tandtekniker Kim Ræv Rasmussen

Klinisk tandtekniker Marianne Rosenbeck

Klinisk tandtekniker Heidi Overgaard Wulff

Kræftsygdomme

Overlæge Mads Ovesen Agerbæk

Overlæge Elo Verner Andersen

Overlæge Søren Cold

Overlæge Jeppe Tang Friborg

Overlæge, ph.d. Kenneth Francis Hofland

Overlæge Hans Skovgaard Poulsen

Ledende overlæge Peter Sørensen

Lungesygdomme

Speciallæge Uffe Christian Heitmann Bødtger

Overlæge Gertrude Elisabeth Ellekilde

Speciallæge Bente Juhl

Ledende overlæge Poul Henning Madsen

Ledende overlæge Hanne Madsen

Overlæge Pia Thaning

Mave-tarmsygdomme (kirurgiske)

Professor, overlæge Lars Bo Svendsen

Overlæge Alan Patrick Ainsworth

Professor, overlæge, dr. med. Thue Bisgaard

Adm. Overlæge Anders Brask Fischer

Overlæge Hans Jørgen Gyrtrup

Overlæge Niels Daniel Hansen de Haas

Overlæge Peter Kissmeyer-Nielsen

Overlæge Jakob Lykke

Professor, overlæge, dr. med. Frank Viborg Mortensen

Ledende overlæge Henrik Møller

Overlæge Carl Frederik Otto Nagell

Professor, overlæge, dr. med. Niels Qvist

Overlæge Ole Roikjær

Overlæge Lars Tue Sørensen

Mave-tarmsygdomme (medicinsk)

Overlæge, lektor Jørgen Steen Agnholt

Overlæge Thomas Møller Jensen

Ledende overlæge Torben Knudsen

Overlæge, ph.d. Søren Lyhne

Overlæge, ph.d. Jakob Benedict Seidelin

Medicinske nyresygdomme

Ledende overlæge, dr. med. Hans Herman Dieperink

Overlæge Kjeld Erik Otte

Neurokirurgi

Overlæge Frederik Busch

Overlæge Peter Duel

Overlæge Jens Jakob Riis

Speciallæge Lars Westergaard

Afdelingslæge Frederikke Aabo-Rosendal

Neurologi

Overlæge Jalal Alimoradi

Overlæge Jens Anders Gyring

Overlæge dr. med. Jens Ole Jarden

Overlæge Claus Madsen

Speciallæge Pia Würtzen Norup

Speciallæge Lars Kristian Storr

Afdelingslæge Claus Ziegler Simonsen

Optikere

Optiker Henrik Holton

Optiker Torsten Duedal Jensen

Ortopædkirurgi

Ledende overlæge Sten Larsen

Speciallæge Svend Erik Christiansen

Overlæge Lasse Danborg

Overlæge Boe Falkenberg

Overlæge Søren Fruensgaard

Speciallæge Jørgen Otto Gottlieb

Afdelingslæge Martin Gottliebsen

Overlæge Karin Anna Else Høhndorf

Ledende overlæge, dr. med. Claus Munk Jensen

Overlæge Hans Peter Jensen

Afdelingslæge Hans Isbrandt Gad Johannsen

Overlæge Carsten Fladmose Madsen

Overlæge Per Pallesen

Speciallæge Thomas Prynø

Afdelingslæge Bente Schumacher

Overlæge Annette Sylvest

Overlæge Svend Erik Østgaard

Plastikkirurgi

Speciallæge Lena Felicia Carstensen

Speciallæge Kenneth Finnerup

Speciallæge Jørgen Hill-Madsen

Speciallæge Thomas Bo Jensen

Overlæge Peter Andreas Siemssen

Overlæge Lars Bjørn Stolle

Overlæge Troels Michael Tei

Overlæge Anne Lene Hagen Wagenblast

Plejehjemsassistenter

Sektionsleder Gitte Milling

Plastikkirurgi

Overlæge Georgios Adamopoulos

Overlæge Ellen Margrethe Christensen

Overlæge Erik Dahl

Overlæge Simon Anders Ploug Gartner

Overlæge Hans Mørch Jensen

Overlæge Inger Mathilde Kuhr Lajer

Overlæge Anne Margrethe Frank Lindhardt

Overlæge Lis Middelbo Outzen

Overlæge, ph.d. Elisabeth Shirin Tehrani

Overlæge Anne Vollmer-Larsen

Overlæge Johan Kristian K. Øhlenschlæger

Psykologi

Psykolog Bo Snedker Boman

Psykolog Pusjka Helene Cohn

Ledende neuropsykolog Niels Kasper Jørgensen

Radiografer

Overradiograf Jens Ryttov Adriansen

Røntgenundersøgelse

Overlæge, dr. med. Thomas Bretlau

Overlæge Henning Dons-Jensen

Overlæge Bo Rønn Hansen

Overlæge Michel Bach Hellfritzsch

Overlæge Helle Hjorth Johannesen

Overlæge Bo Waage Nyhuus

Overlæge Leif Hovgaard Sørensen

Professor, overlæge, dr. med Henrik Segelcke Thomsen

Overlæge Katrine Fabricius Torfing

Overlæge Peter Sommer Ulriksen

Socialmedicin

Ledende regionssocialoverlæge Ulrik Steen

Social- og sundhedsassistenter

Social- og sundhedsassistent Inger Lis Andersen

Social- og sundhedsassistent Gitte Schneider

Sygehjælper

Social- og sundhedsassistent Gitte Schneider

Sygepleje

Sygeplejerske Mette Abildgaard Lunde

Ledende oversygeplejerske Lis Horstmann Nøddeskou

Sygeplejerske Henriette Bro Andersen

Sygeplejerske Bettina Bisgaard

Sygeplejerske Cecilie Ane Juul Bonderup

Afdelingssygeplejerske Helle Ann Bülow-Olsen

Ledende oversygeplejerske Helle Gert Christensen

Sygeplejerske Gerda Hørup Dalsgaard

Sygeplejerske Peter Dzougov

Sygeplejerske Vibeke Bækmark Fjordskov

Afdelingssygeplejerske Hedi Grejsen

Sygeplejerske Frank Flindt Hansen

Sygeplejerske Susanne Lykke Hermansen

Sygeplejerske Gitte Holm

Hjemmesygeplejerske Inge Jekes

Sundhedsplejerske Susanne Hede Jensen

Sygeplejerske Lise Lotte Jensen

Afdelingssygeplejerske Susanne Ravn Jørgensen

Sygeplejerske Helle Møller-Hansen

Klinisk sygeplejerske Karin Bundgaard Nielsen

Sygeplejerske Bente Nielsen

Sygeplejerske Vibeke Hejgaard Nielsen

Afdelingssygeplejerske Anne Britta Nielsen

Oversygeplejerske Carsten Michel Pedersen

Sygeplejerske Elsebeth Poulsen

Sygeplejerske Janne Redder

Afdelingssygeplejerske Mette Ring

Afdelingssygeplejerske Karin Fietje Steen

Sygeplejerske Ann Sønderdahl

Oversygeplejerske Ida Karina Thorsteinsson

Sygeplejerske Pernille Thye

Afdelingssygeplejerske Marian Tronhjem

Sygeplejerske Aniette Weibrecht

Sygeplejerske Jakob Wulff

Oversygeplejerske Niels Pedersen

Tandlæger

Specialtandlæge Kim Magnus Daugaard

Tandlæge Jette Fries

Specialtandlæge Kirsten Holm

Overtandlæge Janek Dalsgaard Jensen

Tandlæge Eva Karring

Specialtandlæge Jørgen Rostgaard Krag

Tandlæge Nestor Rodrigo Lopez Fernandez

Specialtandlæge Mette Marcussen

Tandlæge Golnoush Bahrami Møller

Tandlæge Lars Nygaard

Tandlæge Anne Marie Pedersen

Overtandlæge Kristian Rude

Overtandlæge Henning Michael Tønning

Specialtandlæge Henriette Larsen Vedtofte

Tandlæge Vibeke Würtz

Overtandlæge Esben Aagaard

Tandlæge Merete Wurr

Tandlæge Steen Boss

Tandlæge Gitte Olsen Kowalczyk

Tandlæge Lone Kjems Vester

Tandlæge Peter Anthonisen

Tandlæge Hanne Hauge Bach

Tandlæge Thomas Elliot Martin

Tandlæge Kristian Thesbjerg

Tandlæge Søren Bach-Petersen

Tandlæge Pia Chejdysz Jensen

Tandlæge Martin Bagger

Tandlæge Anders Mikkelsen

Tandplejer

Tandplejer Karin Lassen

Tandplejer Merete Valentinus

Urinvejskirurgi

Ledende overlæge Ulla Asta Geertsen

Overlæge Mette Lind Holm

Professor, overlæge, dr. med. Lars Lund

Overlæge Peter Lyngdorf

Overlæge Per Zier Rathenborg

Vævs- og celleundersøgelser

Overlæge Eva Balslev

Ledende overlæge, dr. med. Karsten Nielsen

Professor overlæge Flemming Brandt Sørensen

Øjensygdomme

Overlæge Daniella Bach-Holm

Overlæge Peter Jeppesen

Ledende overlæge Anders Kruse

Speciallæge Inge Stendevad Nielsen

Speciallæge Jens Christian Nørregaard

Øre-næse-halssygdomme

Overlæge Troels Bundgaard

Overlæge Aksel Møller Grøntved

Overlæge Christoffer Holst Hahn

Speciallæge Jacob Melchiors

Speciallæge Kim Werther