×

Klag over service

Opdateret 29. juni 2018

Du kan klage over regionens eller kommunens serviceniveau. Dette kaldes en serviceklage.

En serviceklage kan for eksempel dække over personalets opførsel, arbejdets tilrettelæggelse, lokaleforhold, mad og rengøring.

Du skal sende din serviceklage til den pågældende region eller kommune. Bemærk, vi behandler ikke klager over service.

dit regionale patientkontor kan du blive vejledt af en patientvejleder og få oplyst, hvor du skal sende din serviceklage hen.