×

Puljer: Skader efter brug af lægemidler med thalidomid

2. september 2019

Nu forlænges muligheden for, at personer, der har skader efter brug af lægemidler indeholdende stoffet thalidomid, kan søge om at få en godtgørelse. 

Sundheds- og Ældreministeriet har besluttet at genåbne puljen til skadelidte efter brug af lægemidler indeholdende stoffet thalidomid. Dette for at sikre, at alle ofre får mulighed for at søge om godtgørelse.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen på puljen til skadelidte er således forlænget til den 27. september 2019. Ansøgningen skal sendes til Styrelsen for Patientklager, Olof Palmes Allé 18H, 8200 Aahrus N. Såfremt man allerede tidligere har søgt puljen er det ikke nødvendigt at foretage sig yderligere.

Satspuljeaftale

Partierne bag satspuljeaftalen på sundhedsområdet blev sidste år enige om at afsætte en pulje på i alt 1,5 mio. kr. til patienter med skader som følge af brug af lægemidlet thalidomid.

Thalidomid er et lægemiddel, der kom på markedet i Europa i slutningen af 1950'erne.

Det blev markedsført til brug ved blandt andet søvnbesvær, og blev også anvendt af gravide. Efter få år blev lægemidlet taget af markedet, da det viste sig at medføre svære fosterskader hos gravide.

Skaderne bestod først og fremmest i misdannelser hos de nyfødte. Børn blev født med alvorlige skader, og de lever i dag med de alvorlige mén.

Der er tale om en genåbning af den pulje, som blev slået op i perioden fra 28. september 2018 til 7. januar 2019, hvorfor ansøgningskriterierne fortsat er de samme. Således kan puljen søges af patienter, som har skader, der er diagnosticeret og forårsaget af lægemidler indeholdende thalidomid. Puljemidlerne skal fordeles ligeligt mellem de ansøgere, der opfylder kriterierne for at modtage godtgørelse fra puljen.

I satspuljeaftalen er det aftalt, at der ses bort fra andre erstatningsudbetalinger til de pågældende patienter. Udbetaling af midler fra puljen medregnes heller ikke i modtagerens personlige indkomst eller fradrages i eventuelle ydelser efter sociallovgivningen. 

Download ansøgningsskema og vejledning

 Det er Styrelsen for Patientklager, der behandler sagerne og træffer afgørelse.

Sagerne afgøres ud fra fastlagte kriterier, som alle skal være opfyldt. For det første skal ansøgeren være levende på udbetalingstidspunktet og lide af en skade som følge af brugen af lægemidler indeholdende thalidomid. For det andet skal skaden være diagnosticeret og forårsaget af brugen af lægemidler indeholdende thalidomid.