×

Søg aktindsigt

21. april 2020

Du har ofte ret til at få aktindsigt i Styrelsen for Patientklagers dokumenter og sager. Nedenfor finder du en oversigt over de forskellige muligheder.

 

Hvis du er part i en sag

Hvis du er part i en sag, har du normalt ret til at få aktindsigt i de fleste dokumenter i sagen. En part kan f.eks. være klager, indklagede eller behandlingsstedet.

Vi giver dig aktindsigt efter reglerne i forvaltningsloven.

Vi har ret til ikke at give dig aktindsigt i såkaldte interne arbejdsdokumenter. Men vi foretager altid en konkret vurdering af, om du også kan få aktindsigt i dem.

Du skal skrive til os via e-Boks, hvis du ønsker aktindsigt. Du kan dog også sende et almindeligt brev til os. Husk altid at oplyse sagsnummer. Du kan give fuldmagt til, at en anden får aktindsigt i din sag.

 

Hvis du ikke er part i en sag

Selv om du ikke er part i en sag, kan du godt få aktindsigt. Det kan f.eks. være, at du er journalist, forsker eller studerende.

Hvis du har ret til at få aktindsigt, giver vi dig aktindsigt efter reglerne i offentlighedsloven.

Det betyder f.eks., at vi ofte skal anonymisere navne på de personer, der er nævnt i sagen. Det skyldes, at vi har mange fortrolige oplysninger i vores sager.

Du skal skrive eller ringe til os, hvis du ønsker aktindsigt. Husk at oplyse dit navn, din adresse, e-mailadresse og telefonnummer.

 

Hvis du ønsker aktindsigt i din sundhedsfaglige journal

En patient har altid ret til at få aktindsigt i sin journal. Forældre har også ofte ret til at få aktindsigt i deres børns journaler.

Reglerne findes i sundhedsloven.

Du skal kontakte dit behandlingssted, hvis du ønsker at få aktindsigt i din journal. Du har krav på et svar inden for 7 arbejdsdage.

Hvis du mener, at du ikke har fået aktindsigt i overensstemmelse med reglerne i sundhedsloven, kan du klage til Styrelsen for Patientklager.