×

Styrelsen for Patientsikkerhed

29. oktober 2019

Du skal kontakte Styrelsen for Patientsikkerhed, hvis du har en bekymringshenvendelse. Det kan være, hvis du har mistanke om, at en sundhedsperson har et misbrug eller udgør en risiko for sine patienter på grund af sygdom eller faglige problemer. Det kan også være, hvis din mistanke drejer sig om en plejeenhed eller et behandlingssted, hvor du er bekymret for patientsikkerheden.

Du kan også indberette en utilsigtet hændelse hos Styrelsen for Patientsikkerhed, hvis du ikke ønsker at indsende en klage. 

Styrelsen for Patientsikkerhed er den overordnede sundhedsfaglige tilsynsmyndighed i Danmark. De fører blandt andet tilsyn med behandlingssteder og autoriserede sundhedspersoner. 

 Se eksempler på utilsigtede hændelser

Kontakt

Særligt til indberetning af utilsigtede hændelser

  • Klik her, hvis du ønsker at indsende en klage over et behandlingssted eller en konkret sundhedsperson.