×

Ankenævnets sammensætning

Opdateret 7. september 2018

Her kan du se, hvem der er medlemmer af Ankenævnet for Patienterstatningen.

Ankenævnet for Patienterstatningen er sammensat efter § 58 a i lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet. Ankenævnet består af en formand og ni andre medlemmer:

Formænd og næstformænd udpeget af sundheds- og ældreministeren

Landsdommer Jan Uffe Rasmussen (Formand)
Byretsdommer Merete Engholm (Næstformand)
Byretsdommer Alex Elisiussen (Næstformand)
Landsdommer Arne Brandt (Næstformand)
Landsdommer Karen Foldager (Næstformand)
Byretsdommer Lone Bach Nielsen (Næstformand)
Byretsdommer Jette Christiansen (Næstformand)
Byretsdommer Thomas Faarup (Næstformand)
Landsdommer Inge Neergaard Jessen (Næstformand)
Byretsdommer Knud Erik Schmidt (Næstformand)

Sagkyndige medlemmer udpeget af Sundhedsstyrelsen

Viggo Kristiansen
Paul Ostri
Mogens Tange
Sten Larsen
Henrik Schrøder
Mark Krasnik
Peter Stæhr
Jens Benn Sørensen
Peter Gebuhr
Michael Mørk Petersen
Ole Haagen Nielsen
Peter Basse
Mogens Jakobsen
Jesper Sonne
Ole Ovesen
Morten Lebech
Michael Skettrup
Martin Gehrchen
Lars S. Rasmussen
Peter Johannsen

Suppleanter
Bente Danneskiold-Samsøe
Claus Falck Larsen
Allan Hjortrup
Morten la Cour
Preben Svane Duun
Thomas Kristen Poulsen
Michael Nielsen

Medlemmer udpeget af regionsrådene i forening (Danske Regioner)

Birgitte Haahr
Katrine Jacobsen Meyer
Charlotte Schultz
Marie Helene Jakobsen
Flemming Nielsen
Peter Mondrup Braad
Vickie Foged
Birgitte K. Poulsen
Connie Orulff
Hans Peder Gravesen

Suppleanter
Charlotte Lindstrøm
Lasse Sveistrup

Medlemmer udpeget af KL (Kommunernes Landsforening)

Jakob Bigum Lundberg
Vibeke Olesen
Jens Damsø Pedersen
Mogens Damsø
Hanne Christensen
Lars Flindt-Andersen
Thorkild Christensen
Herle Klifoth
Anne Krøjer 
Jan Lindegaard

Suppleant 
Helle Vibeke Nyborg Rasmussen

Medlemmer udpeget af Forsikring & Pension

Rehman Butt
Anja Hejde
Michael Rosenkilde-Hansen
Mark Gramstrup Wriedt
Ida Marie Michelsen
Lars Bøgh Mikkelsen
Nanna Hvedstrup Friend

Medlemmer udpeget af Advokatrådet

Henrik Juel Halberg
Søren Isaksen
Christina Neugebauer
Niels Hjortnæs
Lone Hougaard
Jesper Perregaard
Axel Lund
Gitte Espensen 
Thomas Arleth
Berit Møller Lenschow

Medlemmer udpeget af Forbrugerrådet Tænk

Jeppe Juul
Inge Pallesen
Anette Ulstrup
Sine Jensen
Nina Rahbek
Anita Barbesgaard
Per Jensen
Klaus Melvin Jensen
Katrine Kirk

Suppleanter
Regitze Buchwaldt
Zanny Arina Lundgaard

Medlemmer udpeget af Danske Handicaporganisationer

Elsemarie Kraul
Anette Thomsen
Thorkil Kjær
Freddy Nielsen
Hanne Bendixen
Ejnar Pedersen
Stella Steengaard
Lisbeth Holmgaard
Irene Hjortshøj
Flemming Kjersgaard Johansen

Medlemmer udpeget af Danske Patienter

Lone Haar
Lise Van Brugge
Gorm B. Jensen
Jørgen Nielsen
Camilla Hersom
Stefan Dan Opresnik Jorlev
Karl Vilhelm Nielsen
Jorry Højer
Rikke Albret