×

Ankenævnets sammensætning

Opdateret 7. september 2018

Her kan du se, hvem der er medlemmer af Ankenævnet for Patienterstatningen.

Ankenævnet for Patienterstatningen er sammensat efter § 58 a i lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet. Ankenævnet består af en formand og ni andre medlemmer:

Formænd og næstformænd udpeget af sundheds- og ældreministeren

Landsdommer Jan Uffe Rasmussen (Formand)
Byretsdommer Merete Engholm (Næstformand)
Byretsdommer Alex Elisiussen (Næstformand)
Landsdommer Arne Brandt (Næstformand)
Landsdommer Karen Foldager (Næstformand)
Byretsdommer Lone Bach Nielsen (Næstformand)
Byretsdommer Jette Christiansen (Næstformand)
Byretsdommer Thomas Faarup (Næstformand)
Landsdommer Inge Neergaard Jessen (Næstformand)
Byretsdommer Knud Erik Schmidt (Næstformand)

Sagkyndige medlemmer udpeget af Sundhedsstyrelsen

Viggo Kristiansen
Ole Haagen Nielsen
Peder Graversen
Ole Mathiesen
Mogens Tange
Peter Helmig
Mark Krasnik
Frank Madsen
Peter Stæhr
Michael Skettrup
Jens Benn Sørensen
Peter Gebuhr 
Stig Storgaard Jakobsen
Peter Johannsen
Klaus Wendtland Henriksen
Mogens Jakobsen
Sten Larsen
Jesper Sonne
Ole Ovesen
Anne Tøttrup Klith

 

Suppleanter 
Allan Hjortrup
Ander Kruse
Michael Nielsen
Gitte Ahle
Troels K. Bergmann

Medlemmer udpeget af regionsrådene i forening (Danske Regioner)

Birgitte Haahr
Lise Rørbæk von Liienskjold 
Charlotte Schultz
Camilla Rosenvang
Peter Mondrup Braad
Lasse Sveistrup
Flemming Nielsen
Vickie Foged
Birgitte K. Poulsen
Hans Peder Gravesen

 

Suppleanter 
Charlotte Lindstrøm
Conny Orluff 

Medlemmer udpeget af KL (Kommunernes Landsforening)

Jakob Bigum Lundberg
Vibeke Olesen
Jens Damsø Pedersen
Mogens Damsø
Hanne Christensen
Lars Flindt-Andersen
Thorkild Christensen
Herle Klifoth
Anne Krøjer 
Jan Lindegaard

Suppleant 
Helle Vibeke Nyborg Rasmussen

Medlemmer udpeget af Forsikring & Pension

Rehman Butt
Anja Hejde
Michael Rosenkilde-Hansen
Mark Gramstrup Wriedt
Ida Marie Michelsen
Lars Bøgh Mikkelsen
Nanna Hvedstrup Friend
Kurt Rasmussen
Berit Torm
Klaus Norup Saaby

 

Suppleanter
Naja Locht Pedersen
Stine Pedersen

Medlemmer udpeget af Advokatrådet

Kristine Schmidt Usterud
Lone Hougaard
Henrik Juel Halberg
Thomas Arleth
Søren Isaksen
Martin Haug
Emilie Therese Sylow
Christina Neugebauer
Niels Hjortnæs
Gitte Espensen  

Suppleanter
Mikkel Bensby Nøhr
Brian Bruun Hansen

 

Medlemmer udpeget af Forbrugerrådet Tænk

Jeppe Juul
Birgith Sloth

Inge Pallesen
Sine Jensen
Nina Rahbek
Anita Barbesgaard
Per Jensen
Klaus Melvin Jensen
Katrine Kirk

Suppleanter
Regitze Buchwaldt
Zanny Arina Lundgaard

Medlemmer udpeget af Danske Handicaporganisationer

Elsemarie Kraul
Anette Thomsen
Thorkil Kjær
Freddy Nielsen
Palle Eli Jensen
Ejnar Pedersen
Stella Steengaard
Lisbeth Holmgaard
Irene Hjortshøj
Flemming Kjersgaard Johansen

Medlemmer udpeget af Danske Patienter

Lone Haar
Lise Van Brugge
Gorm B. Jensen
Jørgen Nielsen
Stefan Dan Opresnik Jorlev
Karl Vilhelm Nielsen
Rikke Albret
Erik Ravn
Jan Jensen
Charlotte Nielsen

 

Suppleanter
Anja Petersen