×

Domme

Når Ankenævnet for Patienterstatningen har afgjort din sag, er der ikke flere klagemuligheder i det administrative system. Du kan dog få prøvet afgørelsen ved domstolene. Det sker ved, at du indgiver en stævning ved retten – normalt i samarbejde med en advokat.

Du skal senest indgive stævning seks måneder efter, at du har modtaget afgørelsen fra Ankenævnet for Patienterstatningen. Her kan du se de domme, der er afsagt på området. Der bliver hvert år afsagt cirka 70 domme på området.