×

Patientombuddet udgiver Det Psykiatriske Ankenævns årsberetning for 2014.

26. marts 2015

I årsberetningen fra Det Psykiatriske Ankenævn 2014 kan du læse om ankenævnets arbejde i 2014, og om hvordan ankenævnet forsat udvikler og former sin praksis. Ankenævnet har blandt andet i en række afgørelser i 2014 taget stilling til valg af dosis ved beslutning om tvangsbehandling.

I årsberetningen kan du læse mere om Det Psykiatriske Ankenævn og ankenævnets nøgletal for 2014, om sagsgang og principielle afgørelser. Du kan også læse om ankenævnets arbejde med at få udbredt kendskabet til ankenævnets afgørelser og praksis og om ankenævnets forventninger til fremtiden.

Det Psykiatriske Ankenævns årsberetning for 2014