×

Årsberetninger fra Patientskadeankenævnet og Lægemiddelskadeankenævnet

27. marts 2015

Patientombuddet offentliggør nu årsberetningerne for 2014 for Patientskadeankenævnet og Lægemiddelskadenævnet.

Download og læs Patientskadeankenævnets årsberetning her. 

Download og læs Lægemiddelskadenævnets årsberetning her.