×

Ankenævnet for Patienterstatningen udgiver årsberetning for 2015

6. juli 2016

Ankenævnet for Patienterstatningen udgiver nu sin årsberetning for 2015. Ankenævnet blev oprettet pr. 1. januar 2015 ved en sammenlægning af det tidligere Patientskadeankenævn og Lægemiddelskadeankenævn. Derfor udgiver vi nu kun én årsberetning, der omhandler ankesager både vedrørende behandlings- og lægemiddelskader. Årsberetningen beskriver ankenævnets virksomhed og gennemgår en række væsentlige problemstillinger, der har været aktuelle i 2015.

I årsberetningen fokuserer vi blandt andet på ankenævnets praksis i sagerne om HPV-vaccinationer, som har været meget omtalt i medierne i det foregående år. Endvidere gennemgår vi ankenævnets og domstolenes praksis i sager om ’bevislempelse’, og vi beskriver desuden praksis om erstatning for udgifter til advokatbistand i sager om behandlingsskader.

I årsberetningen kan man også finde oplysninger om antallet af sager og ankenævnets sagsbehandlingstid, og man kan læse mere om de sager, der hvert år bliver anlagt mod ankenævnet ved domstolene.

Hent årsberetningen