×

Det Psykiatriske Ankenævn udgiver årsberetningen for 2015

1. juni 2016

Det Psykiatriske Ankenævn udgiver igen i år en årsberetning, der gennemgår praksis fra 2015 om forskellige former for tvangsindgreb efter psykiatriloven.

Årsberetningen har fokus på ankenævnets praksis vedrørende tvangsbehandling og indgivelse af beroligende middel med magt.

I beretningen fokuserer vi på kravet om patientens betænkningstid, inden der igangsættes tvangsbehandling. Vi beskriver også, hvad der ligger i begrebet ”sædvanlig dosis”, når behandlingen gennemføres med tvang. Vi gennemgår også praksis for forsøg på mindre indgribende foranstaltninger ved indgivelse af beroligende middel med magt. Her fokuseres i særdeleshed på, hvordan dette dokumenteres ved disse indgreb.

Ankenævnet refererer i beretningen udvalgte afgørelser, som beskriver disse problemstillinger.

Hent årsberetningen