×

Ny kampagne: Flere patienter og pårørende skal rapportere utilsigtede hændelser

1. november 2018

Læring er vigtigt, hvis man vil undgå, at noget går galt i sundhedsvæsnet. En ny landsdækkende kampagne fra Styrelsen for Patientsikkerhed og de fem regioner skal få patienterne og deres pårørende til at rapportere utilsigtede hændelser.

En gang i mellem er der noget i Sundhedsvæsnet, der ikke går, som det skal – en blodprøve bliver væk, en henvisning bliver forsinket, eller patienten får den forkerte medicin.

1. november lancerer Styrelsen for Patientsikkerhed i samarbejde med de fem regioner en ny kampagne, ”Hjælp os med at blive endnu bedre. Kampagnen skal få patienter og pårørende til at rapportere såkaldt utilsigtede hændelser, så sundhedssystemet kan lære af dem og undgå, at de gentager sig.

Kampagnen består af en pjece og en plakat til venteværelserne med information om, hvordan man som patient eller pårørende rapporterer en utilsigtet hændelse. Samtidig lanceres en film til infoskærmene, der er produceret i et samarbejde mellem Styrelsen for Patientsikkerhed og landets fem regioner.

Et redskab til forebyggelse

”Vi ved, at mange patienter lægger vægt på, at sundhedspersonalet lærer af det, når noget ikke er gået, som det skal. Det er netop det, der er formålet med at rapportere utilsigtede hændelser. Det er ikke det samme som at klage, men er et redskab til forebyggelse,” siger Anne-Marie Vangsted, direktør i Styrelsen for Patientsikkerhed.

Alle utilsigtede hændelser, der rapporteres, bliver gennemgået af sundhedspersonalet på det enkelte behandlingssted, så personalet kan lære af dem og forebygge, at noget lignende sker igen. Derefter bliver hændelserne anonymiseret og sendt til Styrelsen for Patientsikkerhed. Her ser man på det samlede billede for at sikre, at hele sundhedsvæsenet kan lære af utilsigtede hændelser.

I dag kommer langt de fleste rapporteringer af utilsigtede hændelser fra sundhedspersoner, men der er brug for, at patienter og pårørende også byder ind, når noget ikke er gået, som det skal.

”Når patienter og pårørende rapporterer utilsigtede hændelser, er det en hjælp både for enkelte behandlingssted og for os som styrelse i arbejdet med at forebygge, at noget lignende sker igen for en anden patient,” siger Anne-Marie Vangsted.

Fakta

  • En utilsigtede hændelse rapporteres via Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside.
  • Herfra sendes den automatisk til behandlingsstedet, hvor hændelsen har fundet sted.
  • På behandlingsstedet arbejder sundhedspersonalet med at lære af den enkelte hændelse.
  • Herefter anonymiseres hændelsen – dvs. at alle personoplysninger om både patienter og personale fjernes.
  • Herefter sendes hændelsen til Styrelsen for Patientsikkerhed, der analyserer alle hændelserne for at finde risikomønstre og tendenser.
  • Styrelsen for Patientsikkerhed bruger det samlede billede til at iværksætte læringsinitiativer i samarbejde med f.eks. kommuner, regioner, patientforeninger og faglige organisationer.