×

Praksissammen-fatning om befordring og befordrings-godtgørelse

6. juli 2018, Opdateret 29. april 2020

Regioner og kommuner kan nu få vejledning i en helt ny praksissammenfatning som Styrelsen for Patientklager har udgivet om befordring og befordringsgodtgørelse.

Styrelsen for Patientklager træffer hvert år afgørelse i flere hundrede sager, hvor patienter har klaget over, at de fx har fået afslag på befordringsgodtgørelse eller på at blive kørt til og fra sygehuset.

Afgørelserne træffes i første omgang af regioner og kommuner. Patienten kan herefter klage til Styrelsen for Patientklager, som tager stilling til, om patientens rettigheder er blevet tilgodeset.

Praksissammenfatningen, som udgives for første gang, indeholder en beskrivelse af styrelsens praksis i disse sager. Den indeholder resumeer af især principielle afgørelser, som kommuner og regioner kan drage læring af. Alle de resumerede afgørelser kan via et link også læses i deres fulde længde

Se praksissammenfatningen i højremenuen.

FAKTA

Brud på dine patientrettigheder