×

Thalidomid: Nu kan ofre søge om godtgørelse for skader

28. september 2018

Nu kan personer, der har skader efter brug af lægemidler indeholdende stoffet thalidomid, søge om at få en godtgørelse.

Partierne bag satspuljeaftalen på sundhedsområdet blev sidste år enige om at afsætte en pulje på i alt 1,5 mio. kr. til patienter med skader som følge af brug af lægemidlet thalidomid.

Thalidomid er et lægemiddel, der kom på markedet i Europa i slutningen af 1950erne. Det blev markedsført til brug ved søvnbesvær og morgenkvalme, og blev ofte anvendt af gravide. Efter få år blev lægemidlet taget af markedet, da det viste sig at medføre svære fosterskader hos gravide. Skaderne bestod først og fremmest i misdannelser hos de nyfødte. Børn blev født med alvorlige skader, og de lever i dag med de alvorlige konsekvenser.

”Der er tale om en dybt ulykkelig sag, hvor både berørte patienter og deres familier gennem hele deres liv har været påvirket af de alvorlige konsekvenser af skaderne. Jeg håber, at godtgørelsen kan bruges til at lette hverdagen for de berørte”, siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby.

Puljen kan søges af patienter, som har skader, der er diagnosticeret og forårsaget af lægemidler indeholdende thalidomid. Puljemidlerne skal fordeles ligeligt mellem de ansøgere, der opfylder kriterierne for at modtage godtgørelse fra puljen.

Ansøgning sker ved at udfylde et særligt skema, som du finder på siden Godtgørelse til skadelidte efter thalidomid. På samme side kan du også finde en generel vejledning, og en vejledning til hvordan du udfylder skemaet.

I satspuljeaftalen er det aftalt, at der ses bort fra andre erstatningsudbetalinger til de pågældende patienter. Udbetaling af midler fra puljen medregnes heller ikke i modtagerens personlige indkomst eller fradrages i eventuelle ydelser efter sociallovgivningen.