×

Klager over mangelfulde brystundersøgelser

28. maj 2019

Kvinder, der ikke oplever at være blevet tilbudt tilstrækkelige brystundersøgelser, kan klage over behandlingen til Styrelsen for Patientklager.

Som ved andre klager er der en række formelle krav til en klage. Især skal du være opmærksom på forældelsesfristerne.

2 års frist

  • Du skal indsende din klage, inden der er gået to år, efter at du er blevet eller burde være blevet bekendt med det forhold, du klager over. Jf. klage- og erstatningsloven § 3a.

    Det betyder, at sagen risikerer at være forældet, hvis du for eksempel har fået tilbudt en behandling i 2015, som du allerede på undersøgelsestidspunktet mente var mangelfuld, men ikke klagede over inden for to år.

5 års frist

  • Klagen skal indsendes til Styrelsen for Patientklager senest fem år efter den dag, hvor forholdet, du klager over, fandt sted, til den dag, du indsender din klage til Styrelsen for Patientklager. Jf. klage- og erstatningsloven § 3a

    Det betyder, at sagen altid er forældet, hvis der er gået mere end fem år fra den dag, hvor forholdet, du klager over, fandt sted, til den dag, du indsender din klage til Styrelsen for Patientklager.

Indsend en klage

Du kan klage ved at udfylde et digitalt klageskema på borger.dk. Skemaet sendes herefter digitalt til Styrelsen for Patientklager, der står for sagsbehandlingen.

Gå til borger.dk for at udfylde klageskema

Forskel på klage og erstatning

Hvis du vil klage over behandlingen, skal det ske til Styrelsen for Patientklager. Hvis du derimod vil søge erstatning for en behandlingsskade, skal det ske til Patienterstatningen, der vurderer, om der er sket en skade, der berettiger til erstatning.

Du kan stadig søge om erstatning, selvom en klage enten forældet eller hvis du ikke får medhold i din klage ved Styrelsen for Patientklager.

Læs mere om erstatninger i forhold til kvinder, der har fået mangelfulde brystundersøgelser

Kontakt

Du er velkommen til at kontakte os på telefon 72 33 05 00, hvis du har spørgsmål.