×

Årsrapport fra Styrelsen for Patientklager 2019

26. maj 2020

Styrelsen for Patientklagers hovedopgave er at behandle klager over sundhedsfaglig behandling i det danske sundhedsvæsen. Det omfatter bl.a.:

  • Klager over diagnose eller sygdomsbehandling
  • Klager, hvor borgere mener, at et sygehus har tilsidesat en patientrettighed
  • Klager over afgørelse fra Patienterstatningen

Nøgletal fra årsrapporten 2019

  • Styrelsen forventede at afvikle 4.898 klagesager og endte med at afvikle 5.485
  • Styrelsen forventede at afvikle 2.592 erstatningsankesager og endte med at afvikle 2.769
  • I 2019 håndterede Styrelsen for Patientklager knap 14 % flere erstatningssager sammenlignet med 2018

Læs hele årsrapporten her.