×

Afgørelse: Ikke-kritik for udfærdigelse af lægeattest

14. oktober 2020

Speciallæge i almen medicin får ikke kritik for udfærdigelse af en lægeattest. Lægen anbefalede i attestens konklusion en helbredsmæssig køretest på baggrund af en helhedsvurdering af patientens helbred og af, om patienten opfyldte de helbredsmæssige betingelser for at få kørekort.

Læs hele afgørelsen her