×

Afgørelse: Kommune handlede i strid med forvaltningsloven

29. april 2020

Kommune partshørte ikke inden inddragelse af bevilling til fri kørsel til læge/speciallæge, og afgørelsen var ikke tilstrækkeligt begrundet. Afgørelsen var dog ikke ugyldig af den grund.

 

Læs hele afgørelsen her