×

Afgørelse: Kritik for mangelfuld undersøgelse af blodprop i arm

23. september 2020

Vagtlæge får kritik for mangelfuld undersøgelse af arm, idet der ikke blev udført parakliniske undersøgelser, selvom der var symptomer på blodprop.

Læs hele afgørelsen.