×

Afgørelse: Kritik for manglende opfølgning af journalførte sygdomsfund

25. juni 2020

Privatpraktiserende tandlæge får klinik for manglende opfølgning på journalførte rodspidsopklaringer af to kindtænder, hvilket resulterede i, at tænderne efterfølgende flere gange knækkede.

Læs hele afgørelsen her