×

Forlænget sagsbehandlingstid

6. januar 2020

Vi har pt. en ophobning af sager, der desværre betyder forlængede sagsbehandlingstider.

 

Det skyldes for det første, at opgaven med behandling af klagesager blev flyttet til Aarhus i forbindelse med udflytningen af statslige arbejdspladser. Vi har derfor ansat mange nye medarbejdere i 2019, men det tager tid, før alle er lært op.

 

For det andet har vi de senere år modtaget et stigende antal klager. Vi har i 2019 modtaget cirka 8000 klager over sundhedsfaglig behandling.

 

Nedenfor kan du se de aktuelle sagsbehandlingstider for sager afgjort i 4. kvartal 2019.

KATEGORI

GENNEMSNITLIG SAGSBEHANDLINGSTID

 

KLAGESAGER     

 
Klager over sundhedsfaglig behandling
(Fx undersøgelse, diagnose, behandling, journalføring mm.)
 16,1 måneder
Klager over konkrete sundhedspersoner (disciplinærnævnssager)  16,6 måneder

Klager over brud på patientrettigheder
(
Fx frit sygehusvalg, begravelseshjælp, befordringsgodtgørelse) 

 11,9 måneder
ANKESAGER  
Klager over en afgørelse fra Patienterstatningen  7,7 måneder
Klager over afgørelser fra det Psykiatriske Patientklagenævn  5,1 måneder

Vi gør opmærksom på, at der er tale om gennemsnitstider. Nogle sager er mere komplekse og tidskrævende end andre. Der vil derfor også være forskelle på sagsbehandlingstiden i de enkelte kategorier.

Klik her for at se grafik, der viser den typiske sagsgang i klager over sundhedsfaglig behandling.

Vi beklager den forlængede sagsbehandlingstid.