×

Læs årsberetning fra Ankenævnet for Patienterstatningen

20. maj 2020

Ankenævnet for Patienterstatningen modtog sidste år 2.988 sager og afgjorde 2.769 sager.

Læs meget mere om årets resultater, herunder produktionsfremgang, i den nye årsberetning fra Ankenævnet.

Om ankenævnet

Ankenævnet for Patienterstatning behandler klager over afgørelser fra Patienterstatningen om erstatning for behandlings- og lægemiddelskader.

Ved behandlingsskader tager ankernævnet stilling til, om en patient er kommet til skade ved en behandling eller undersøgelse. Ved lægemiddelskader tager nævner ankernævnet stilling til, om en patient har fået en sjælden og alvorlig bivirkning af medicin.

Ankenævnet består af 10 afdelinger á 10 medlemmer. Hver afdeling har en formand, der er dommer og udpeget af sundhedsministeren. I nævnet sidder også sagkyndige, udpeget af Sundhedsstyrelsen, og repræsentanter for Danske Regioner, KL, Forsikring og Pension, Danske Patienter, Danske Handicaporganisationer og Forbrugerrådet. Styrelsen for Patientklager sekretariatsbetjener Ankenævnet for Patienterstatningen.