×

Ny årsberetning fra Det Psykiatriske Ankenævn

21. april 2020

Ankenævnet modtog sidste år 180 klager over afgørelser truffet af Det Psykiatriske Patientklagenævn. Til sammenligning modtog nævnet i 205 sager i 2018. Antallet af indkomne klager er dermed faldet. 

Ankenævnet er ankeinstans for afgørelser truffet af Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Nævnenes Hus. Det behandler ankesager om:

  • tvangsbehandling, herunder elektrochokbehandling, tvangsernæring og legemlig lidelse

  • fysisk magtanvendelse,

  • indgivelse af beroligende middel med magt,

  • personlige alarm- og pejlesystemer og særlige dørlåse,

  • personlig skærmning, der uafbrudt varer mere end 24 timer, samt

  • aflåsning af patientstue på Sikringsafdelingen under Retspsykiatrisk afdeling Slagelse, Psykiatrien i Region Sjælland.

Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid var på 6,3 måneder i 2019.

Læs årsberetningen her