×

Sagkyndig: ”Det er vigtigt at sikre det høje faglige niveau i Danmark”

21. august 2020

Sven Riber er som tandlægefaglig sagkyndig med til at sikre retssikkerheden for både patienten og tandlæge. Samtidig gavner bijobbet ham i hans arbejde som privatpraktiserende tandlæge.

 

Her kan du læse om hans oplevelser som tandlægefaglig sagkyndig