×

Skærpet opmærksomhed på meningokoksygdom

31. januar 2020

Patienter med feber og nyudviklet rødt udslæt, der ikke svinder for tryk, skal behandles, som om de har meningokoksygdom, uanset om de har tegn på meningitis.

Ny afgørelse

Denne praksis kommer på baggrund af en netop afgjort sag, hvor styrelsen har vurderet, at der både præhospitalt og på sygehus er handlet under normen for almindelig anerkendt faglig standard. Det skyldes, at patienten ikke blev behandlet straks efter retningslinjer for behandling af meningokoksygdom.

Styrelsen vurderede i den konkrete sag, at det var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard, at en tilkaldt læge ikke fandt det nødvendigt, at patienten blev lægeledsaget i ambulancen til hospitalet, på grund af kort afstand til hospitalet. 

Rådgivning fra Retslægerådet

Styrelsen har valgt at inddrage Retslægerådets rådgivning, da sagen har principiel karakter, og da der er tale om alvorlig sygdom med dødelig udgang. Afgørelsen følger Retslægerådets rådgivning.

Aktuel praksis

På baggrund af afgørelsen er praksis derfor, at meningokoksygdom altid skal mistænkes, hvis patienten præsenterer sig med feber og nyopstået rødt udslæt, der ikke svinder for tryk. Det gælder uafhængigt af, om patienten er alment påvirket.

Mistanken skal opstå på trods af fravær af øvrige symptomer som nakke-ryg-stivhed og påvirket almen tilstand. Mistanken skal altid føre til akut indlæggelse og opstart af antibiotikabehandling. Hvorvidt dette skal ske med lægeledsagelse, beror på de konkrete omstændigheder.

Læs mere

Styrelsen henviser i øvrigt til Sundhedsstyrelsens ”Vejledning om praktiserende lægers og vagtlægers behandling af meningokoksygdom

Styrelsen har offentliggjort den konkrete afgørelse i anonymiseret form på www.stpk.dk.