×

Afgørelse: Ikke-kritik for ændring i medicinudlevering

10. februar 2021
Læge får ikke kritik for at ændre i udleveringen af medicin til patient i substitutionsbehandling, således at patienten skulle møde dagligt til indtag heraf.

Læs mere her